Pierwszego stycznia weszły w życie rygorystyczne zapisy dotyczące budownictwa w Niemczech. 

 
Ogrzewanie nowych budynków bez użycia odnawialnych źródeł energii nie jest już dozwolone. Od 1 stycznia 2016 r każdy, kto chce wybudować nowy budynek w Niemczech nie może przekroczyć maksymalnego poziomu zapotrzebowania na energię pierwotną, która jest o 25% niższa od wartości obowiązującej do tej pory.
 
Najlepiej biomasa + energetyka słoneczna
Według broszury wydanej przez Federalny Związek Energii Odnawialnych (BEE), połączenie kotła na pelety i instalacji solarnej zapewnia najniższe zapotrzebowanie na energię pierwotną. Kotły gazowe i olejowe są najmniej skuteczne. Można je stosować tylko w połączeniu z kolektorami słonecznymi. 
Warto zaznaczyć, że instalacje solarne są prawdopodobnie uznawane tylko za systemy wspierające, które są zdolne do współpracy z kotłami gazowymi, olejowymi, a spełniają zasady nowego rozporządzenia. 
 
Pompy ciepła – najbardziej korzystne i jak najbardziej na tak!
Według preferencji władz, pompy ciepła są najbardziej skutecznym i pożądanym sposobem ogrzewania, z tym, że  najbardziej korzystne i opłacalne są gruntowe pompy ciepła, a pompy ciepła powietrze są już uznawane za mniej skuteczne źródła ciepła. 
 
Co ważne, w oficjalnych materiałach pojawia się zapis o własnej konsumpcji/wykorzystaniu energii słonecznej – co może znacznie poprawić zaspokajanie podstawowych potrzeby energetycznych pomp ciepła. Zapewne największe korzyści z nowych zapisów będą czerpać właśnie przedstawiciele branży pomp ciepła. 
 
Jak komentują media – nie jest to jeszcze prawdziwy zakaz wykorzystania systemów grzewczych opartych o paliwa kopalne, jak ten w Danii. Takie rozwiązania mogą być stosowane nadal w sytuacji modernizacji starych budynków. 
 
Źródło: Sunwindenergy.com