Niemcy znoszą ograniczenia dla fotowoltaiki! Granica 52 GW przechodzi do historii!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

konflikt

Rekordowy 2019 r w Niemczech

W 2019 r. łączna moc nowych instalacji fotowoltaicznych w Niemczech wyniosła 3,94 GW. W związku z tym skumulowana moc pod koniec roku wzrosła do 49,78 GW. Tendencja wzrostowa utrzymywała się przez trzy pierwsze miesiące bieżącego roku, a według badania EuPD Research w najbliższych miesiącach utrzyma się tempo rozwoju mikroinstalacji do 10 kW.

Wcześniejsze przewidywania dotyczące sektora większych systemów komercyjnych oraz projektów przemysłowych zakładały jego stagnację. Nie uwzględniały jednak ostatnich zmian w niemieckim prawie!

Skala problemu

Niemiecki sektor energetyki słonecznej aktualnie oscyluje wokół 51 GW łącznej mocy zainstalowanej. Ustawodawstwo na niemieckim rynku energii odnawialnej przewidywało ograniczenie wsparcia instalacji fotowoltaicznych po przekroczeniu 52 GW łącznej mocy zainstalowanej.

W ostatnich miesiącach mieliśmy więc do czynienia z dużą niepewnością na niemieckim rynku - część inwestorów nie wiedziała, czy ich nowe instalacje będą brane pod uwagę przy dotacjach, czy już nie będą się do nich kwalifikować.

Lokalne prawo okazało się dla rynku fotowoltaicznego większym zagrożeniem, niż epidemia koronawirusa.

Zmiany!

Sytuacja zmieniła się diametralnie, a niemieccy inwestorzy mogą w końcu spać spokojnie. Ich rząd oficjalnie usunął granicę dofinansowań dla instalacji PV.

Decyzję rządu poparło m.in. Niemieckie Stowarzyszenie Handlu Energią Słoneczną (BSW), które zachęca do dalszego rozwoju fotowoltaiki. Stowarzyszenie proponuje nawet swój plan, mający na celu dalsze rozprzestrzenianie się energii słonecznej po całym kraju o nazwie “Let’s go”.

Carsten Körnig, dyrektor generalny BSW, powiedział, że niemiecki przemysł energii słonecznej może znacznie przyczynić się do osiągnięcia niemieckich celów klimatycznych, tworząc jednocześnie co najmniej 50 000 nowych pełnoetatowych miejsc pracy w tym sektorze.

Dyrektor BSW zakłada również m.in. podwojenie tempa powstawania instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku oraz potrojenie rocznej mocy zainstalowanej do 2022 roku. Kluczowa miałaby być także rola wodoru przy 10-krotnym zwiększeniu pojemności systemów magazynowania energii elektrycznej w ciągu 10 lat.

https://globenergia.pl/szwecja-zamyka-program-wsparcia-dla-dachowej-fotowoltaiki/

Zobacz również