Niemiecka branża ostrzega przed spadkiem popytu na mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2022 roku

Niemiecka branża ostrzega przed spadkiem popytu na mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2022 roku. Niemieckie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej BSW Solar oraz Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BVMW) ostrzegają przed 30-procentowym spadkiem popytu wśród przedsiębiorców na dachowe instalacje fotowoltaiczne w 2022 roku. Załamanie rynkowe może dotknąć także segment domowych mikroinstalacji OZE. Wszystkiemu winne są bariery administracyjne oraz niedostosowanie przepisów do zmieniających się warunków rynkowych. 

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Eksperci, przedsiębiorcy i stowarzyszenia branżowe ostrzegają przed ponad 30-procentowym spadkiem popytu na dachowe instalacje fotowoltaiczne w 2022 roku. Organizacja branżowa BSW Solar wskazuje, że firmy z sektora MŚP chcą więcej inwestować w fotowoltaikę, ale napotykają przeszkody. W związku z powyższym branża wzywa do usunięcia barier rynkowo-administracyjnych. 

Już obecnie obserwowany jest znaczny spadek inwestycji w instalacje dachowe wśród firm. Eksperci ośrodka analitycznego EUPD Research wskazują na ciągłe pogarszanie się warunków inwestycyjnych jako główną przyczynę tego trendu. Jednocześnie ostrzegają przed załamaniem się rynku również w zakresie domowych instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku.

W ocenie BSW Solar, nowy trend na rynku fotowoltaiki stoi w sprzeczności z planem przyszłego rządu federalnego, który zakłada instalację systemów fotowoltaicznych na jak największej powierzchni dachowej w Niemczech. Według koalicyjnych dokumentów negocjacyjnych z 15 października 2021 roku, w ten sposób rozwój fotowoltaiki w Niemczech ma zostać znacznie przyśpieszony. Dlatego przedstawiciele stowarzyszenia BSW Solar oraz BVMW wzywają do szybkiego przywrócenia atrakcyjnych warunków inwestycyjnych oraz premii rynkowych po utworzeniu nowego rządu.

Premie rynkowe spadły o 29 proc. 

Według obliczeń EUPD Research, w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku przyrost nowo instalowanej mocy w firmowych instalacjach dachowych spadł o 18 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Rynkowe premie za nowe instalacje dachowe spadły od początku 2020 roku o 29 procent, a sam trend postępuje z miesiąca na miesiąc, podczas gdy ceny instalacji fotowoltaicznych w tym okresie wzrosły. To sprawia, że inwestowanie w nowe instalacje dachowe PV staje się coraz mniej atrakcyjna ekonomicznie. 

- Już dawno należało dostosować stawki dotacji do rozwoju technologii i cen systemów, jak również do zaostrzonych celów ochrony klimatu - komentuje dr Martin Ammon, dyrektor zarządzający i szef działu badań w EUPD Research.

Bez podjęcia w porę politycznych środków zaradczych popyt na systemy dachowe nie wzrośnie, lecz w nadchodzącym roku załamie się w sposób drastyczny. EUPD Research przewiduje spadek nawet o 30 proc.

- Coraz więcej przedsiębiorców chce inwestować w technologię PV, aby zabezpieczyć swoje przyszłe potrzeby energetyczne energią z OZE. Ale robiąc to napotykają na coraz więcej barier rynkowych i biurokracji - skarży się główny ekonomista BVMW, dr Hans-Jürgen Völz.

- Każdy, kto poważnie traktuje ochronę klimatu i chce zapobiec przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowych i węglowych, musi teraz masowo przyspieszyć ekspansję technologii słonecznych i magazynowania energii, zabezpieczyć ich finansowanie i usunąć wszelkie hamulce - ostrzega prezes BSW, Carsten Körnig.

BSW wzywa nowe władze Niemiec do stopniowego zwiększenia rocznych celów rozwoju technologii PV do poziomu 20 GW. Kluczowa jest także reforma niemieckiej ustawy o OZE (EEG). Cel dla instalacji dachowych pozostaje ten sam od dziesięciu lat i jest o wiele za niski, aby osiągnąć cele klimatyczne i uniknąć niedoboru energii elektrycznej. Potrzebne jest także zwiększenie dotacji obejmujących systemy dachowe.

BSW i BVMW namawia do zmian w aukcjach na dachowe systemy fotowoltaiczne, rozszerzenie nieopodatkowanej autokonsumpcji energii słonecznej, zniesienie wymogu identyfikacji osobowej dla zużycia tej energii na miejscu, zmniejszenia barier biurokratycznych oraz wprowadzenia nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Moc zainstalowana w niemieckiej fotowoltaice przekroczyła 56,5 GW

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku deweloperzy podłączyli do sieci ponad 4 GW mocy w energetyce słonecznej, co stanowi wzrost w porównaniu do 3,5 GW zainstalowanych w tym samym okresie w 2020 roku. Pod koniec września łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej w Niemczech przekroczyła 56,5 GW.

Według danych federalnej agencji sieciowej Bundesnetzagentur, Niemcy zarejestrowały we wrześniu 406,4 MW nowej mocy fotowoltaicznej. Ponad 321,6 MW przypadło na systemy dachowe i naziemne o mocy do 750 kW, zbudowane w ramach systemu FIT.

Zobacz również