Niemiecka fotowoltaika na wysypiskach śmieci

Stare wysypiska śmieci oferują duży potencjał rozwoju systemów fotowoltaicznych – wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Środowiska Badenii-Wirtembergii (LUBW) na zlecenie władz Badenii-Wirtembergii. Potencjał wysypisk zlokalizowanych tylko na terenach tego landu sięga 123 MW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zamknięte wysypiska śmieci mogą być nowym obszarem rozwoju energetyki słonecznej w Niemczech. W przypadku 81 byłych składowisk odpadów poddanych bardziej szczegółowej analizie stwierdzono, że potencjał rozbudowy farm słonecznych obejmuje około 125 hektarów, na których mogłyby powstać instalacje o łącznej mocy 123 MW. Według obecnych regulacji, dawne tereny składowisk nie mogą być na razie wykorzystane do innych celów.

Instalacje fotowoltaiczne na wysypiskach śmieci?

Spośród prawie 400 byłych składowisk odpadów wstępnie wybrano 175, z których 81 zbadano dogłębnie. Składowiska, na których nie można zainstalować systemów fotowoltaicznych, zostały wykreślone z zestawienia. Docelowo obszary te będą zalesiane.

Aby przyspieszyć ekspansję OZE, musimy wykorzystać wszystkie możliwe opcje. Dawne wysypiska śmieci oferują cenne tereny, które możemy wykorzystać w celu rozwoju elektrowni fotowoltaicznych. Nie możemy przegapić tego potencjału.

Thekla Walker - Minister Środowiska, Klimatu i Energii w Badenii-Wirtembergii

Jak dodała, Niemcy w ten sposób mogą uniknąć konfliktu wokół gruntów niezbędnych pod rozwój farm PV z potrzebami rolnictwa. Według Walker, aby móc szybko wykorzystać potencjał energetyczny składowisk, ich operatorzy muszą zostać zwolnieni z obowiązku zalesiania, przynajmniej tymczasowo. W tym celu podejmie rozmowy z ministrem właściwym do spraw leśnictwa, Piotrem Haukiem. Do tej pory składowiska musiały być zalesiane po zakończeniu okresu użytkowania.

PV na wysypiskach śmieci - powrót do pomysłu sprzed lat

Budowa instalacja fotowoltaicznych na wysypiskach w Niemczech nie jest najnowszym pomysłem. Od wielu lat landy wspierają inwestycje w OZE w ramach rekultywacji składowisk odpadów. Co więcej, takie są już wdrażane od wielu lat. Przykładowo już w 2012 roku firma Conergy AG na zlecenie dostawcy energii Stadtwerke Heidelberg GmbH zbudowała na terenie dawnego składowiska odpadów Feilheck farmę fotowoltaiczną o mocy nominalnej 1,1 MW. Instalacja zapewnia rocznie 1118 MWh energii słonecznej dla Heidelbergu. Według Conergy to wystarczy, aby zaopatrzyć 280 gospodarstw domowych w energię słoneczną. Media niemieckie branżowe co rusz informują o kolejnych planach instalacji farm fotowoltaicznych na byłych wysypiskach śmieci w tym kraju.

Fotowoltaika na składowiskach odpadów w Polsce

Polska także ma pierwsze sukcesy. 15 maja 2015 roku na terenie byłego składowiska odpadów w gminie Ustronie Morskie uruchomiono farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Wyprodukowana w niej energia obniża wydatki gminy na energię nawet o 80-90 proc. Gmina Ustronie Morskie nie wyklucza, że w przyszłości zostanie podjęta decyzja o zagospodarowaniu kolejnych, dalszych części wysypiska i zwiększania mocy farmy. Do dyspozycji jest aż 8 ha, a pod istniejącą farmę fotowoltaiczną wykorzystano powierzchnię tylko 2 ha.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, Klimatu i Energio Badenii-Wirtembergii, Solarserver.eu, Cire.pl

Zobacz również