Obowiązek instalacji carportów

Franz Untersteller, minister środowiska, ochrony klimatu i sektora energetycznego Badenii-Wirtembergii, poinformował w komunikacie prasowym resortu, iż celem władz kraju związkowego jest połączenie w jak najbardziej efektywny sposób transformacji energetycznej i transportowej, czyli fotowoltaiki i elektromobilności. Idealnym rozwiązaniem jest rozwój carportów, czyli fotowoltaicznych zadaszeń montowanych nad parkingami. W związku z tym władze wprowadzają do początku 2022 r. obowiązek montowania takich instalacji nad każdym, nowo budowanym parkingiem. W przekonaniu niemieckich władz, połączenie parkingów z inteligentną infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych i ewentualnie systemami magazynowania energii może spowodować, że te obszary miejskie mogą w znaczący sposób przyspieszyć rozwój OZE i elektromobilności. Obowiązek instalacji carportów zawarto w ustawie o ochronie klimatu z 2022 r. Obecnie resort promuje projekty pilotażowe, które mają na celu dostarczenie informacji o tym, jak najlepiej połączyć wytwarzanie energii słonecznej i emobilności na parkingach.

Dwa pilotaże

Minister wyjaśnia, że parkingi w miastach są miejscami bez wartości dodanej, zajmujące duże obszary i służące wyłącznie w celach postojowych dla samochodów. Już obecnie resort finansuje dwa projekty pilotażowe w Berkheim i Schwäbisch-Hall, na które przeznaczył prawie 300 tys. euro. Systemy łączące fotowoltaikę z elektromobilnością mają być zainstalowane do końca tego roku. Ministerstwo udzieliło dotacji na instalację wiaty, infrastruktury ładowania, integrację urządzeń oraz oprogramowanie wymagane do kontroli funkcjonowania instalacji. Instalacja fotowoltaiczna nie jest w żaden sposób wspierana ze środków publicznych.

Pierwsza inwestycja powstanie w Berkheim na terenie dzielnicy Biberach, przed siedzibą firmy budowlano-logistycznej Max Wild. W planach jest zadaszenie parkingu naziemnego o powierzchni 685 m2. Na wiacie zostanie zainstalowania mikroinstalacja o mocy 256 kWp. Warunkiem jest to, aby konstrukcja systemu wiaty spełniła wymagania wizualne. Na parkingu powstanie dziesięć punktów ładowania o mocy 22 kW każdy.

Drugi projekt w mieście Schwäbisch Hall obejmuje budowę fotowoltaicznej wiaty garażowej o szczytowej mocy 749 kW na parkingu należącego do ośrodka szkół zawodowych w Schwäbisch Hall, a także instalację ośmiu punktów ładowania o mocy 22 kW każdy. W tym przypadku wyprodukowana energia będzie wykorzystywana nie tylko do ładowania pojazdów elektrycznych, ale także do zasilenia w energię dziewięciu okolicznych budynków szkół zawodowych. W planie jest także nawiązanie współpracy z regionalnym dostawcą usług carsharing-owych.

Carporty fotowoltaiczne przyszłością miast

Transformacja energetyki i transportu wymaga łączenia ze sobą kilku rozwiązań. Synergię energetyki słonecznej i elektromobilności stanowią carporty słoneczne. Są to wiaty z zadaszeniem fotowoltaicznymi, które nie tylko chronią pojazd, ale umożliwiają ładowanie samochodu elektrycznego. Rozmawialiśmy z dwoma producentami takich rozwiązań – ML System i SunRoof, którzy przedstawili orientacyjne koszty instalacji oraz powody, dla których warto rozważyć inwestycję w fotowoltaiczną wiatę w przypadku posiadania np. domu jednorodzinnego. Wiata fotowoltaiczna jest dobrą alternatywą w przypadku, gdy na dachu domu nie można zainstalować paneli fotowoltaicznych. Wiaty fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe, zapewniają tanią i bezemisyjną energię elektryczną dla samochodu elektrycznego. Na takie rozwiązania decydują się także firmy w Polsce. Według ekspertów, carporty będą jednym ze stałych elementów krajobrazu miejskiego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska Badenii-Wirtembergii