Niemcy są liderami na europejskim rynku pomp ciepła. Według najnowszych danych jakimi dysponuje EurObserv’ER, wzrost sprzedaży pomp ciepła wyniósł 44,7%!

Prawie 19% wzrost liczby pomp ciepła typu powietrze-woda!

AGEE-Stat jest organizacją niezależną i prowadzi swoją działalność od lutego 2004 r. Została założona przez Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Rolnictwa celem opracowywania statystyk i informacji dotyczących OZE w Niemczech, tak aby stanowiły kompletną i aktualną bazę.

Dane AGEE-Stat pokazują, że w 2017 r. pompy ciepła typu powietrze – woda były główną siłą napędową rozwoju niemieckiego rynku. Łącznie w 2017 roku zainstalowano 57 638 sztuk. Rok wcześniej wartość ta wyniosła 48 501.

Stanowi to wzrost o 18,8%! Na niemieckim rynku wodnych pomp ciepła również zauważalny jest postęp. W ciągu ostatnich dwóch lat zanotowano skok sprzedaży o 44,7%.

AGEE-Stat zwraca uwagę, że statystyki dotyczące pomp ciepła typu powietrze – woda obejmują również te, które wykorzystują gaz jako swoją energię pomocniczą. W sumie w 2017 roku sprzedano ich około 2638. To nieco mniej, niż 2720 sztuk sprzedanych w roku 2016.

Spadek sprzedaży gruntowych pomp ciepła

Według AGEE-Stat gruntowe pompy ciepła były mniej popularne. Ich sprzedaż zmniejszyła się nieznacznie. W 2017 roku sprzedano 20 170 sztuk, w tym 2 170 korzystających z energii hydrotermalnej. W 2016 roku było ich 20 789.

Przedstawione dane są sprzeczne z danymi niemieckiego stowarzyszenia przemysłu pomp ciepła (BWP – Bundesverband ärmepumpe). W publikacji z tego roku zauważono jedynie 11% wzrost na rynku geotermalnych pomp ciepła w stosunku do 2016 roku.

Rekord z 2016 roku pokonany!

BWP z zadowoleniem przyjmuje informacje o wzroście sprzedaży na rynku pomp ciepła. Jest to bowiem nowy rekord! Na początku roku BWP oczekiwał spadku sprzedaży.

Rynek odnawialnych źródeł w Niemczech jest hamowany przez stosunkowo niskie ceny paliw. W związku z tym BWP wzywa decydentów politycznych do obniżenia podatków od energii elektrycznej z OZE, aby poprawić konkurencyjność pomp ciepła. W ten sposób kraj mógłby zmniejszyć zużycie paliwa kopalnego dla potrzeb grzewczych.

Źródło: EurObserv’ER 2018

Redakcja GLOBEnergia