W Niemczech już dwa landy są w stanie wytworzyć wystarczające ilości energii elektrycznej w źródłach odnawialnych na pokrycie zapotrzebowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

 
Landy, które mogą pochwalić się tym osiągnięciem to Maklemburgia (niem. Macklenburg – Vorpommern) oraz Szlezwig-Holsztyn (niem. Schleswig – Holstein). W 2015 roku wyprodukowały one więcej energii, niż w rzeczywistości było potrzebne. Należą do landów wiejsko- miejskich, których w Niemczech jest 13, ponieważ 3 z 16 istniejących landów to wydzielone miasta. Naturalnym zjawiskiem w obszarach wiejsko- miejskich jest mniejsza gęstość zaludnienia oraz niższe zużycie energii elektrycznej; łatwiej jest pozyskać odpowiednich wielkości obszary pod inwestycje z uwagi na dostępność terenów.
 
Maklemburgia już w roku 2013 osiągnęła poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wysokości 120%. Należy jednak zaznaczyć, iż tylko nieliczna jej część przeznaczana była na eksport, a w stanie niesprzyjających warunków atmosferycznych- okresów małej wietrzności oraz nasłonecznienia- land korzystał z zasobów sąsiadujących, zaprzyjaźnionych landów. W roku 2015 poziom produkcji wzrósł do 130%.
 
Biorąc pod uwagę całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną sięgające 4,9 TWh, 2,6 TWh to energia produkowana w elektrowniach wiatrowych naziemnych, 2,3 TWh uzyskiwane jest z biomasy, 1,2 TWh z instalacji fotowoltaicznych, natomiast 0,6 TWh w elektrowniach wiatrowych morskich.
 
Drugim landem pokrywającym swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną w całości jest Szlezwig – Holsztyn. Odnotowali oni gwałtowny wzrost produkcji tego sektora, ponieważ w roku 2014 poziom ten sięgał 78%. Energia produkowana jest w 46% w sektorze biomasy, 44% w elektrowniach wiatrowych oraz 10% dzięki pozostałym technologiom. Jeśli poza energią elektryczną weźmiemy pod uwagę także ciepło oraz transport, zapotrzebowanie spełniane jest w 24%.
 
Należy jednak pamiętać, że jest to cały czas wysoki poziom w porównaniu ze średnią dla całego kraju wynoszącą 14%. Szlezwig-Holsztyn ma w zamiarze wytwarzanie energii ze źródeł OZE o wartości przekraczającej trzykrotność zapotrzebowania na energię elektryczną landu.
 
Źródło: cleantechnica.com