Od kilku miesięcy politycy, przedsiębiorcy i inwestorzy OZE oczekiwali na decyzję Komisji Europejskiej na temat dostosowania się czeskiego systemu wsparcia dla większości odnawialnych źródeł energii do europejskich zasad pomocy publicznej.

Istnieje kilka typów taryf gwarantowanych w Czechach utworzonych dla różnych rodzajów źródeł energii zainstalowanych w różnych okresach. Nie licząc źródeł, które zaczęły działać po 1 stycznia 2013 roku, systemy wsparcia nie zostały zanotowane przez Komisję aż do tego roku.

Pojawiły się dyskusje na temat tego czy notyfikacja w sprawie wsparcia dla starszych elektrowni jest właściwie potrzebna. Niemniej czeski minister odpowiedzialny za politykę energetyczną poprosił Komisję o wydanie zatwierdzenia. Początkowo urzędnicy oczekiwali, że ocena zostanie wydana do kwietnia tego roku.

Pod koniec lata, dwa pomniejsze systemy dla nowych małych elektrowni wodnych oraz stacji na biogaz zostały zatwierdzone. Jakkolwiek największa grupa instalacji OZE, która rozpoczęła funkcjonowanie pomiędzy 2006 a 2012 rokiem, wciąż czeka na decyzję.

Sektor OZE wyraża obawę, że pod koniec roku krajowe biuro regulacji energii opóźni wydanie decyzji na temat alokacji wsparcia dla elektryczności i ciepła wygenerowanego z OZE.

Tego rodzaju sytuacja miała miejsce również zeszłej zimy, kiedy to biuro wahało się co do alokacji systemów wsparcia na 2016 rok. Regulator stwierdził, że nie wyda taryf gwarantowanych dla większości elektrowni OZE do momentu zatwierdzenia ich przez Komisję Europejską.

Między 2009 a 2010 rokiem, w Czechach miał miejsce „solarny boom” ze względu na gwałtowny spadek w cenach paneli PV, co poskutkowało bezproblemowym spełnieniem celów energetycznych na 2020 rok, ale także wyższymi cenami za energię elektryczną dla odbiorców końcowych.

Przedstawiciele sektora PV wzywają do kontynuacji wsparcia i utrzymania stabilności w sektorze. Stwierdzają, że sektor energetyczny zależy od długoterminowych cykli inwestycyjnych, w szczególności w wyłaniających się rynkach, takich jak OZE. W sumie w Czechach istnieje 28 tys. elektrowni słonecznych.

Niemniej nawet czeska konfederacja przemysłowa przedstawiła obawy dotyczące niepewnej sytuacji na rynku OZE. W przemyśle istnieją obawy o pogarszanie się środowiska inwestycyjnego w kraju.

Opracowano na podstawie: EurActiv