Niepołomice „Miastem z klimatem”

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

termomodernizacja

Fundacja EkoRozwoju we współpracy z Ministerstwem Środowiska przyznała miastu Niepołomice prestiżowy tytuł "Miasta z klimatem". Władze Tarnowa otrzymają certyfikat, zaś główną nagrodą dla mieszkańców jest festiwal "Energicznie dla klimatu". Ogólnopolska trasa festiwalu obejmuje siedem gmin nagrodzonych za działania dla ochrony klimatu i racjonalnego zużycia energii w organizowanym konkursie. Wśród nagrodzonych gmin znalazły się oprócz Niepołomic również: Bielsko Biała, Częstochowa, Legnica, Piaseczno, Szczawnica i Tarnów.

niepolomice
miasto z klimatem

W konkursie nagrodzono aktywność Niepołomic w ograniczaniu zużycia energii i wykorzystaniu energii odnawialnej. Szczególnie doceniono przygotowanie i wdrażanie przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Niepołomic modelowego w skali kraju Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy, który wykracza poza cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, zmniejszając do 2020 roku emisję dwutlenku węgla w podlegających jej jednostkach terytorialnych o co najmniej 20%. Wzorcowe jest zainstalowanie zdalnych liczników energii elektrycznej (260 liczników) umożliwiających kontrolę zużycia energii, skutkującą docelowo jej ograniczeniu. Pierwszymi efektami planu jest wykonywanie instalacji solarnych oraz pomp ciepła w obiektach komunalnych i budynkach indywidualnych. W obiektach gminnych udało się już do tej pory wykonać instalacje kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 108 m2, dwie pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 90 kW (w Zamku Królewskim w Niepołomicach) oraz kocioł na biomasę drzewną o mocy grzewczej 65 kW (OSP Niepołomice – Podgrabiu). Uzupełnieniem działań związanych z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii są inwestycje termomodernizacyjne oraz wymiana w mieście 1872 szt. punktów świetlnych. Warte odnotowania jest też cykliczne organizowanie Miejskich Dni Inteligentnej Energii.

Festiwal w Niepołomicach obejmuje działania plenerowe i promocyjne. Uczestnicy mogą wziąć udział w grach terenowych i quizach, warsztatach artystycznego malowania ekologicznych toreb, pokazach edukacyjnych dotyczących m.in. wykorzystania energii odnawialnych oraz metod praktycznego ograniczanie emisji CO2.

ministerstwo srodowiska
fundacja ekorozwoju
nfosigw

Działanie jest realizowany w ramach projektu pn.: „Klimatyczna Energia - ogólnopolska kampania promująca racjonalne gospodarowanie energią” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Źródło: Fundacja EkoRozwoju