Climespace

Paryż posiada największą na świecie centralną sieć chłodniczą. Woda jest schładzana w centralach wyposażonych w agregaty chłodnicze dużej mocy i dystrybuowana do klientów za pomocą podziemnej sieci dystrybucji.

W metodzie tej można odnaleźć analogię do ogrzewania sieciowego, które jest znacznie ekonomiczniejsze i bardziej przyjazne środowisku, niż ogrzewanie indywidualne. Climespace jest producentem i dostawcą wody chłodzącej w Paryżu.  Firma ta należy do Suez-Group (jednego z wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie) i jest przemysłowym partnerem Paryża od 1992 roku.

Centrala chłodnicza Place du Canada

Uruchomienie centrali chłodniczej o mocy 52 MW miało miejsce w maju 2002 roku. W tym celu pod Place du Canada została zbudowana pięciopoziomowa hala maszynowa o głębokości 30 m. Dostawcą ośmiu jednostek chłodniczych UNITOP 33®  o mocy 6.5 MW każda była firma FRIOTHERM.

Jednostki chłodnicze w Paryżu

Sekwana miejscem „zrzutu” ciepła

Wszystkie osiem jednostek chłodniczych oddaje ciepło z górnego źródła do wody Sekwany przy użyciu pośredniego obiegu i wymienników ciepła. Na brzegach rzeki usytuowana jest stacja pomp o całkowitej wydajności 11,200 m3/h, zasilająca obieg wtórny doprowadzający wodę do pięciu płytowych wymienników ciepła.

Proces produkcji wody chłodzącej

Jednostki chłodnicze zostały zainstalowane na dwóch najniższych poziomach podziemnej centrali i są połączone szeregowo w cztery grupy po dwa agregaty. W pierwszej jednostce woda jest schładzana z 10°C do 6°C, w drugiej z 6°C do 2°C. Moc chłodnicza każdej z jednostek wynosi 6,5 MW.

Zasilanie elektryczne

Całkowita moc potrzebna do zasilania instalacji przy pełnym obciążeniu wynosi 1350 kVA. Główna instalacja elektryczna mieści się na pierwszym poziomie. Prąd pod napięciem 20 kV jest dostarczany przez EDF (Électricité de France) z dwóch niezależnych stacji.

Ochrona środowiska

Woda Sekwany, która odbiera 64 MW mocy cieplnej z górnego źródła instalacji chłodniczej, jest podgrzewana średnio o 0,5°C. Rozwiązanie takie pozwala jednak zaoszczędzić rocznie około 500,000 m3 wody pitnej, która byłaby zużywana przy zastosowaniu chłodnic wentylatorowych z otwartym obiegiem.

Budynki i architektura

Od czasu uruchomienia podziemnej centrali do sieci chłodniczej zostało podłączonych wiele imponujących budynków, jak Hotel George V, Plazza – Athéné oraz Museum Guimet. Także Petit Palais i Grand Palais po zakończeniu prac renowacyjnych będą podłączone do systemu chłodzenia. Tysiące odrębnie funkcjonujących, małych jednostek chłodniczych mogą zostać w ten sposób wyeliminowane, co sprzyja zachowaniu pierwotnej architektury budynków i zabytków Paryża.

Przyszłość centralnych systemów chłodniczych

O ile ciepło sieciowe jest upowszechnione od kilku dekad, o tyle chłodzenie sieciowe jest relatywnie nowe. Szczególnie w północnej Europie, miasta takie jak Sztokholm posiadają od kilku lat centralne systemy chłodzące z siecią dystrybucji. Często pompy ciepła, pierwotnie projektowane i używane jedynie do celów grzewczych, używane są w okresie letnim do zapewnienia mocy chłodniczej. Podłączeni do sieci klienci zyskują znaczne oszczędności energii oraz przestrzeń, która musiałaby zostać przeznaczona na instalację indywidualnego systemu chłodniczego. (…)

dr inż. LESZEK WOJTAN

Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2009

pompa ciepla w Paryżu