Trwający obecnie boom fotowoltaiczny ma znaczny niewykorzystany potencjał biznesowy, jak wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję IRENA oraz IEA-PVPS.

Raport pt. „End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels” jest pierwszą w historii projekcją ilości odpadowych słonecznych paneli PV do 2050 roku i podkreśla, że recykling lub przeznaczenie na inne cele paneli fotowoltaicznych na koniec ich około 30-letniego życia może odblokować duży zapas surowców i innych, cennych składników.

Szacuje się, że odpady z paneli PV, składające się głównie ze szkła, mogą globalnie osiągnąć pułap 78 milionów ton do roku 2050. Jeśli zostałyby one w pełni zagospodarowane, wartość odzyskanego materiału mogłaby przekroczyć 15 mld $ w 2050 r. Mogłyby posłużyć one do produkcji 2 mld nowych paneli fotowoltaicznych lub być sprzedane na globalnym rynku surowców, zwiększając tym samym bezpieczeństwo przyszłych dostaw rzadkich materiałów.

Pod koniec roku 2015 moc zainstalowana fotowoltaiki na świecie osiągnęła 222 GW, do roku 2050 przewiduje się dalszy wzrost do 4500 GW, co w prosty sposób przełoży się na wzrost ilości odpadów z tej branży.

Aby wykorzystać możliwości biznesowe, które niesie ze sobą „domknięcie” cyklu życia paneli fotowoltaicznych, przygotowania do tego etapu należy rozpocząć już teraz. Przy odpowiedniej polityce i ramach pozwalających na jej rozwój, nowa branża, która zajmować się będzie recyklingiem i zmianą przeznaczenia starych paneli PV, będzie ważnym elementem na drodze do zrównoważonej przyszłości energetycznej świata – mówi dyrektor generalny Agencji IRENA, pan Adnan Z. Amin.

Raport sugeruje, że pobudzenie rozwoju branży, która poradzi sobie ze wzrostem ilości odpadów PV, będzie wymagać: przyjęcia skutecznych regulacji dotyczących tego rodzaju odpadów, rozbudowy istniejącej infrastruktury gospodarki odpadami oraz promowania innowacji w tej dziedzinie, co wymagać jednak będzie długiego czasu realizacji.

Źródło: solarserver.com, irena.org