W „Planie pracy NIK na 2021 r.” znalazły się 103 kontrole. Największa z nich to jak zawsze kontrola wykonania budżetu państwa. Najwięcej tematów kontroli zaplanowano w działach: administracja publiczna, zdrowie, finanse publiczne i gospodarka, energia, transport i środowisko oraz budownictwo.

NIK przeprowadzi też szereg kontroli planowych i doraźnych. Te drugie pozwalają szybko sprawdzić dostrzeżone przez Izbę problemy. Kontrole doraźne to efekt rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do NIK od parlamentarzystów, obywateli, instytucji i organizacji społecznych.

Czyste Powietrze

Jednym z ważniejszych obszarów zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli jest ekologia oraz energetyka Polski, uzależniona od węgla. NIK informuje, że rząd realizuje program Czyste Powietrze, które głównym zadaniem jest walka ze smogiem. W ramach programu udzielane są dotacje do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. NIK przeprowadzi audyt systemu dofinansowań oraz sposobu jego obsługi.

Górnictwo

W 2018 r. został przyjęty „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Jak zauważa NIK, jego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zapewnienie niezależności energetycznej Polski. NIK skontroluje skuteczność i terminowość wdrażania tego programu.

OZE

Najwyższa Izba Kontroli weźmie pod lupę także rozwój odnawialnych źródeł energii. Instytucja sprawdzi też, jak wykorzystywana jest energia wód termalnych do wytwarzania ciepła, jak wykorzystywana jest biomasa w produkcji energii oraz jak rozwija się morska energetyka wiatrowa (offshore wind).

 

Redakcja GLOBEnergia