Niskie tempo walki ze smogiem w Czystym Powietrzu. Jak to zmienić?

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowania m.in. na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe), zakup i montaż nowych (spełniających wymagania programu), a także docieplenie przegród budynku. Łączna suma przeznaczona na działania programu … Czytaj dalej Niskie tempo walki ze smogiem w Czystym Powietrzu. Jak to zmienić?