Podpis Prezydenta pod ustawą

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ta ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zwolnień z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegółowa analiza dotychczasowych przepisów wskazała jednoznacznie, że należy zwolnić z podatku dochodowego, pochodzące z FNT, dotacje dla obywateli. Zniesienie opodatkowania ma sprawić, że środki zostaną w pełni wykorzystane na poprawę jakości środowiska i rozwój elektromobilności.

Rozporządzenie o dopłatach do samochodów elektrycznych

Pod koniec listopada 2019 roku weszło w życie rozporządzenie o dopłatach do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37 500 zł, w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Cena nabycia takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Warto przypomnieć, że na początku stycznia tego roku w życie weszło także Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych dotyczące dopłat do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i nie tylko.

Kiedy dopłaty?

Jak pod koniec ubiegłego roku podało Ministerstwo Klimatu, wnioski o dopłatę do pojazdu elektrycznego z FNT, będzie można składać w pierwszym kwartale 2020 roku. Przedsiębiorcy prawdopodobnie poczekają nieco dłużej.

Źródło: prezydent.pl

Redakcja GLOBEnergia