Nissan jako pionier elektromobilności i bezemisyjnych pojazdów, dopasował swoją ofertę do obowiązującego już rozporządzenia. Dzięki temu, chętni na zakup będą mogli skorzystać z dotacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Cena flagowego Nissana LEAF w wersji Acenta z akumulatorem 40kWh i ładowarką 3,6 kW, w białym kolorze nadwozia, została obniżona aż o 37 tysięcy złotych! Z dotychczasowej ceny katalogowej w wysokości 155 500 zł, oferta spadła do 118 000 zł. Klient otrzyma dodatkowo 35 400 zł dofinansowania, a finalny koszt zakupu zamknie się w kwocie 82 600 zł.

Cena Nissana LEAF Acenta z akumulatorem 40kWh i ładowarką 6,6 kW została obniżona o 36 300 złotych. Z dotychczasowej ceny katalogowej w wysokości 157 700 zł, oferta spadła do 121 400 zł. Po uzyskaniu dofinansowania, klient zapłaci 84 980 zł brutto. Zmiana cennika w obu wersjach nie spowoduje obniżenia standardu oferowanego do tej pory wyposażenia.

Nissan Leaf

Pompa ciepła w samochodzie

Od roku 2013 w Nissanach Leaf montowana jest pompa ciepła, pozwalająca na ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie. Dzięki temu można też zwiększyć zasięg pojazdu! Zamontowana w samochodzie pompa ciepła, poprawia wydajność układu ogrzewania i wentylacji oraz obniża zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z klimatyzacji.

Rozporządzenie

Według rozporządzenia, które właśnie weszło w życie, maksymalna wysokość wsparcia dla osoby fizycznej w jednym naborze wynosi 30% ceny nabycia, jednak nie więcej niż 37 500 zł, w przypadku zakupu pojazdu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną. Cena nabycia takiego pojazdu nie może przekroczyć 125 000 zł.

Wsparcie może zostać udzielone pod warunkiem, że osoba fizyczna w umowie o udzielenie wsparcia zobowiąże się do niezbywania pojazdu objętego wsparciem przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu tego pojazdu, że zakupiony pojazd będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu pojazdu oraz do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Dotacja ma dotyczyć tylko pojazdów fabrycznie nowych, które nie były przed zakupem zarejestrowane.

Źródła: motofakty.pl, nissan,

Redakcja GLOBEnergia