W zeszłym tygodniu przyjęto w USA nową ustawę dotyczącą modernizacji energetycznej. 

 

Dokument zawiera zapisy dotyczące reautoryzacji Funduszu na rzecz ochrony gruntów oraz wody w celu ochrony terenów niezurbanizowanych, historycznych oraz kulturalnych a także utworzenie programu nadzorowanego przez Departament Energii mającego na celu ujęcie zasobów sektora prywatnego, środowisk akademickich i rządowych, które mają posłużyć do opracowania reaktorów jądrowych. 
 
Prócz zapisów słusznych i przełomowych, ustawa ma także 5 zapisów, które wydają się nonsensowne i w żaden sposób nieprzyczyniające się do rozwoju systemu energetycznego.
 
1. Czysty węgiel – ustawa zawiera kilka zapisów propagujących zwiększenie badań dotyczących wydobycia oraz przechowywania węgla oraz wdrożenie innowacyjnego programu w dziedzinie „technologii czystego węgla”. Należy w tym wypadku postawić pytanie: jaki to ma sens? Rząd wydał już biliony $ na programy tego typu, a efektów badań nie widać.
 
2. Modernizacja sieci elektroenergetycznej – zapisy w tej kwestii powołują do życia zespół szybkiego reagowania na zmieniający się przesył energii oraz inne inicjatywy będące lekkimi i mało konkretnymi zapisami mającymi na celu usprawnienie procesu wydawania zezwoleń dotyczących infrastruktury przesyłowej. Senat chce w ten sposób umożliwić modernizację sieci kosztującą biliony $, lecz jak wynika z badań system wymaga należytych usprawnień umożliwiających przyjęcie coraz większej ilości energii produkowanej z ekologicznych źródeł energii.
 
3. Spalanie biomasy – zapis wzbudzający najwięcej kontrowersji dotyczy określenia procesu spalania drewna w celu produkcji energii jako „neutralnego w kwestii emisji dwutlenku węgla”. Stwierdzono, że dwutlenek węgla powstający w tym procesie jest całkowicie niwelowany przez zjawisko pochłaniania tej substancji przez drzewa rosnące. Zapis został mocno skrytykowany przez środowisko naukowe- proces wzrostu drzewa trwa dekady, podczas gdy jego spalenie- zaledwie chwilę.
 
4. Pomiar netto – ustawa zakłada sporządzenie raportu w sprawie net- meteringu. Działanie to uważane jest za niekonieczne ze względu na istnienie wielu raportów sporządzonych wcześniej w tej kwestii. 
 
5. Eksport gazu ziemnego – zapisy umożliwiają przyspieszenie wydawania pozwoleń dla dużych terminali przybrzeżnych w kwestii eksportu skroplonego gazu ziemnego do Europy i Azji. Jest to sukces dla firm zajmujących się wydobyciem paliw kopalnych, lecz wśród ekologów panuje oburzenie. Niniejszy zapis bowiem spowoduje wzrost wydobycia paliw metodą szczelinowania a także przewidywany jest wzrost cen energii w całym USA.
 
Źródło: technologyreview.com