Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy coraz bliżej!

zielony wodór, Polska

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy doczekał się umowy na wstępne studium wykonalności. Do realizacji projektu swoją cegiełkę dołożą także Polacy, a wyniki badania mają być gotowe w połowie 2024 roku.

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia
zielony wodór, Polska

Podziel się

  • Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy to inicjatywa, której celem jest rozwój gospodarki wodorowej w regionie Europy Północnej i Środkowej.
  • W grudniu 2023 roku sześciu OSP podpisało umowę o współpracy w zakresie rozwoju korytarza.
  • Jednym z sygnatariuszy umowy była spółka GAZ-SYSTEM, ponieważ rurociąg swoim zasięgiem obejmie także Polskę.

Prawie miesiąc temu, 14 grudnia 2023 roku, operatorzy sieci przesyłowej z sześciu krajów UE podpisali porozumienie o współpracy w ramach transgranicznego projektu Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Inwestycja obejmuje stworzenie infrastruktury umożliwiającej transport wodoru pomiędzy krajami takimi jak: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska i Niemcy. W ten sposób państwa te zostaną połączone za pomocą wspólnego wodorociągu.

Plan rozmieszczenia Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego.
Źródło: gasgrid.fi

W zamierzeniu połączenie to umożliwi przesył wodoru z Europy Północnej, gdzie występuje znaczny potencjał do produkcji odnawialnego wodoru, do Europy Środkowej, która będzie stanowiła główny ośrodek jego wykorzystania. Według planów wodorociąg powinien zacząć działać w 2030 roku. 

Jak już wcześniej wspomniano, umowę na realizację Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego podpisali operatorzy systemu przesyłowego gazu ziemnego z sześciu różnych krajów. Byli to: Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), GAZ-SYSTEM (Polska) i ONTRAS (Niemcy).  

Wstępne studium w opracowaniu

Na początku stycznia 2024 roku poinformowano o podpisaniu umowy na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla korytarza. Dokument będzie powstawał na przestrzeni kolejnych sześciu miesięcy. Zwycięzca przetargu na wykonanie studium, spółka AFRY Management Consulting, przeanalizuje możliwości rozwoju infrastruktury wodorowej na terenach planowanego rurociągu oraz trendy dotyczące zielonego wodoru w regionie. Dzięki temu dokumentowi możliwe będzie podjęcie dalszych decyzji biznesowych w sprawie inwestycji.

Inwestorzy zapewniają, że korytarz stworzy ogromne możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie. Przede wszystkim przyspieszy on rozwój gospodarki wodorowej w regionie i realizację celów klimatycznych zarówno poszczególnych państw, jak i całej Unii Europejskiej. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy został już dostrzeżony przez unijne władze. W listopadzie 2023 roku inwestycja została wpisana na listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest - PCI). Dzięki temu, że znajduje się na liście PCI, korytarz jest uznawany za kluczowy transgraniczny projekt infrastrukturalny, który przyczyni się do uniezależnienia UE od paliw kopalnych i dostaw surowców z zewnątrz, osiągnięcia celów klimatycznych oraz ustanowienia zrównoważonego, europejskiego systemu energetycznego. 

Kilka statystyk

Sam wodorociąg, przyniesie korzyści nie tyle samej Unii, co mieszkańcom krajów, które obejmie. Otóż nowe rurociągi o łącznej długości 1000 km zaspokoją 65 TWh zapotrzebowania na wodór w regionie Zatoki Botnickiej do roku 2050. A jest to jedynie część zapotrzebowania, jakie może pokryć rurociąg na całej swojej długości! Rurociąg napędzi także rozwój energetyki wiatrowej. Wykorzystując wodór jako nośnik energii możliwe jest przesyłanie energii wytworzonej przez morskie farmy wiatrowe na duże odległości. Według statystyk przeprowadzonych przez Finlandię i Szwecję wodorociąg pomoże tym krajom w znaczącym obniżeniu emisji dwutlenku węgla aż o 20 Mt rocznie. Jest to ok. 20% całkowitych emisji CO2 w obu państwach. Dodatkowo rozwój gospodarki wodorowej pozwoli na utworzenie 25 tys. nowych miejsc pracy w samej Finlandii i Szwecji. 

Przyszłość wodoru

Wodór ma dużą szansę na stanie się jednym z głównych nośników energii w Europie. Gaz ten może pomóc w przeprowadzeniu transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarek w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego wpisuje się w unijną strategię wodorową oraz plan REPower-EU. Dodatkowo korytarz będzie wspierał wybrane regionalne i unijne cele klimatyczne, takie jak Zielony Ład i pakiet Fit for 55. 

Źródło: gaz-system.pl, gasgrid.fi

Zdjęcie autora: Katarzyna Dubiel

Katarzyna Dubiel

Redaktorka portalu GLOBEnergia