Obniżenie norm alarmowych jest dobrym krokiem. Polska już od dawna wyróżnia się na tle Europy zbyt wysokimi wskaźnikami. Jak to mówią, Polacy mają żelazne płuca.. Oczywistym jest, że zmiany nie wpłyną na emisję. Zwiększą jednak czujność Polaków i jeszcze bardziej zwrócą uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza.

Należy dodać, że działania, które mają obniżyć emisje cały czas są podejmowane, a likwidacja zanieczyszczenia powietrza w Polsce to na szczęście coraz częściej omawiany temat! Szczególnie wprowadzone ostatnio zmiany ustawowe, takie jak uniemożliwienie sprzedaży kopciuchów czy węgla złej jakości w Polsce, wspierają walkę ze smogiem.

Jak jest obecnie?

Obecnie normy dla mikropyłów PM10 ustalone są w Polsce (w oparciu o średnią dobową) na 3 poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3
 • poziom informowania 200 µg/m3
 • poziom alarmowy 300 µg/m3

Poziom dopuszczalny 50 µg/m3 oznacza, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania 200 µg/m3 oznacza, że jakość powietrza jest zła i należy ograniczyć aktywności na powietrzu. Norma przekroczona jest czterokrotnie, a dłuższe przebywanie poza domem (zwłaszcza u dzieci, osób starszych lub cierpiących na choroby układu oddechowego) może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia

Jeśli poziom alarmowy 300 µg/m3 jest ogłaszany oznacza to, że jakość powietrza jest bardzo zła, a dopuszczalna norma przekroczona jest sześciokrotnie. Należy wówczas bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu.


Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!Jak jest w Europie?

W wypadku alarmowania o smogu Polska wyróżnia się w Europie. Niestety na niekorzyść. Nasze normy są dużo mniej rygorystyczne niż w innych krajach Europejskich. Przedstawiamy porównanie.

 • Belgia – poziom alarmowy 70 µg/m3
 • Czechy – poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Finlandia – informacyjny 50 µg/m3
 • Francja – poziom alarmowy 80 µg/m3
 • Słowacja – poziom informacyjny 100 µg/m3; poziom alarmowy 150 µg/m3
 • Szwajcaria – poziom informacyjny 75 µg/m3; poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Węgry – poziom informacyjny 75 µg/m3; poziom alarmowy 100 µg/m3
 • Włochy – poziom informacyjny od 50 do 75 µg/m3; poziom alarmowy powyżej 75 µg/m3
 • Wielka Brytania – poziom wysoki powyżej 101 µg/m³.

Jak będzie w Polsce?

Przyszedł czas na obniżenie norm! Będziemy wcześniej informowani, że powietrze jest zanieczyszczone. Dopasujemy się też nieco bardziej do innych krajów europejskich. Normy zostaną obniżone o połowę!

Alarmy smogowe będą ogłaszane, gdy pył PM10 osiągnie poziom 150 μg/m3, a nie jak jest obecnie – 300. Docelowo norma może zostać obniżona do 80 µg/m3.

Informacje o smogu będą przekazywane społeczeństwu, gdy PM10 osiągnie stężenie 100 μg/m3 (obecnie 200 μg/m3).

Co zmienią dla nas normy? Będziemy wcześniej wiedzieć, że powietrze w Polsce jest zanieczyszczone. Dopasujemy się też do innych krajów Europy, gdzie te normy mają niższe wartości już od dłuższego czasu. Na emisję oczywiście to nie wpłynie, ale na świadomość o problemie – jak najbardziej!

Redakcja GLOBEnergia