12 marca 2013 r. w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w promocji demonstracyjnego programu upowszechniania idei wykorzystania energii wodnej na terenie Polski. Ze strony Ambasady Królestwa Norwegii podpis złożył Radca Handlowy Kjell Arne Nielsen. Towarzystwo Elektrowni Wodnych reprezentował Prezes Zarządu Janusz Herder.  Jak podaje Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), podpisanie dokumentu w okresie trwania prac nad głębokimi przekształceniami sektora energetycznego, w tym segmentu odnawialnych źródeł energii, stanowi impuls do działań na rzecz promocji energetyki wodnej. W okresie załamania inwestycji w energetyce wodnej, wynikających przede wszystkim z powodu złej opinii, jaką wystawiają temu sektorowi OZE niektóre wpływowe organizacje ekologiczne – uzyskanie wsparcia ze strony Norwegii, która przoduje w Europie pod względem energetycznego wykorzystania zasobów wodnych, jest niezwykle cenne. 
Według TEW podpisanie dokumentu otwiera drogę do wykorzystania norweskich doświadczeń w promowaniu energetyki wodnej w Polsce. Szczególne nadzieje budzi część edukacyjno – szkoleniowa, adresowana do samorządowców i społeczności lokalnych, co w dłuższym horyzoncie czasowym powinno zmienić negatywne nastawienie do energetyki wodnej, ukształtowane przez nieodpowiedzialną propagandę rozmaitych lobbies.

Źródło:

www.tew.pl