Towarowa Giełda Energii podsumowuje lipiec 2018!

Jak wynika z oficjalnych informacji, cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych w lipcu wyniosła dla zielonych certyfikatów (instrumentu PMOZE_A) 90,15 zł/MWh. Oznacza to wzrost o 17,53 zł/MWh względem czerwca 2018 r.

Jeszcze w czerwcu odnotowywano spadek w notowaniach zielonych certyfikatów. Właśnie w czerwcu b.r. ich cena średnioważona była na poziomie 72,62 zł/MWh. Było to o 5,05 zł/MWh mniej niż w maju 2018 r.

Na początku roku ich cena była na poziomie 49,05 zł/MWh. Już wtedy odnotowano nieznaczny wzrost o 4,11 zł/MWh względem grudnia 2017 r.

Pozostałe informacje o prawach majątkowych to m. in łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lipcu br. 5 079 703 MWh, a więc o 4,2 proc. więcej w stosunku do lipca roku ubiegłego.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 166 048 MWh, a więc o 58,4 proc. wyższym niż w lipcu roku 2017.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł r/r o 25,6 proc.

Zielone certyfikaty – a było tak dobrze!

Przypomnijmy, że w maju 2013 roku ich wartości sięgały nawet ponad 180 PLN/MWh. Jesienią tego samego roku ich mocno została mocno wywindowana. Na początku, w październiku 2013 roku – ich wartość przekroczyła 200 PLN/MWh (207 PLN/MWh), by w listopadzie podrosnąć jeszcze wyżej, do poziomu 211 PLN/MWh.

Prawdziwie rekordowym okresem dla zielonych certyfikatów, a w zasadzie dla ich właścicieli był początek roku 2014. 11 lutego 2014 roku osiągnęły wartość 250 PLN/MWh. Tak dobrze jak wtedy, nie było już nigdy później.

Po raz pierwszy w historii, cena zielonego certyfikatu spadła poniżej 100 PLN/MWh w maju 2016. 30 czerwca 2016r. ich wartość była już na poziomie 69 PLN/MWh. Już niecały miesiąc później, czyli pod koniec lipca ich wartość wahała się w okolicach 60 PLN/MWh.

W kwietniu 2017 roku ich cena po raz pierwszy spadła poniżej 30 zł/MWh i spadała dalej, by w czerwcu osiągnąć poziom 24,38 zł/MWh.

Źródło: GLOBEnergia. TGE

Redakcja GLOBEnergia