Nowa definicja małej instalacji i dłuższy system wsparcia. Weszła w życie nowela ustawy OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć korektę definicji małej instalacji OZE. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami będą do nich zaliczane instalacje o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW. Wcześniej za małe instalacje OZE uznawano te o mocy maksymalnej nie przekraczającej 500 kW. Ma to umożliwić rozwój instalacji w tym segmencie, ponieważ zostaną ograniczone obowiązki koncesyjne przedsiębiorców wytwarzających prąd z małych instalacji OZE. Teraz wystarczy złożyć  jedynie stosowne oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru małych instalacji OZE, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jak przekonuje regulator, czas oczekiwania na wpis to 21 dni.

Jak czytamy w komunikacie URE, w okresie przejściowym, w związku z podniesieniem tych progów, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji (zgodnie z nową definicją), zostaną z urzędu przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Jak podkreśla regulator, zmiana definicji małej instalacji OZE nie wpłynie na dotychczasową kwalifikację instalacji w systemach FIT/FIP oraz aukcyjnym systemie wsparcia pod względem rozliczania przez sprzedawcę zobowiązanego.

Dodatkowo nowe przepisy wprowadzają dodatkowe ułatwienia w procesie inwestycyjnym. Instalacje o mocy do 500 kW zostały zwolnione z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej takie zwolnienie dotyczyło instalacji o mocy zaledwie do 100 kW. Z kolei przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych budowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach, ten próg został podniesiony do 1 MW. Warto również podkreślić, że ze wspomnianych wcześniej limitów mocy zostały zwolnione wszystkie, dachowe instalacje fotowoltaiczne.

Wydłużono okres obowiązywania wsparcia

Na mocy nowelizacji ustawy OZE wydłużone zostały także okresy obowiązywania systemów wsparcia. System aukcyjny oraz system FIT/FIP, będą obowiązywały do 30 czerwca 2047 roku. Przed zmianami systemy wsparcia miały funkcjonować do 30 czerwca 2039 roku. Zmiany objęły także sam system FIT/FIP. Wprowadzono możliwość wydłużenia okresu wsparcia z 15 do 17 lat. Dotyczy to instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz lub hydroenergię, dla których wcześniej wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum pięć lat. Zmiany dotyczą również tych instalacji, które spełniają powyższy warunek i dla których piętnastoletni okres wsparcia zakończył się przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, a więc przed 30 października 2021 roku, niezależnie od systemu wsparcia, w którym uczestniczyły.

Z nowelizacji ustawy skorzystają również przedsiębiorcy. Zmianie uległ okres rozliczenia dodatniego salda z dotychczasowych 15 do 3 lat. Zgodnie z nowymi przepisami, rozliczenia te będą odbywać się po upływie każdych pełnych trzech lat kalendarzowych. Przepisy dotyczące rozliczania dodatniego salda odnoszą się także do systemów FIT/FIP. W opinii ustawodawcy, takie rozwiązanie ma przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom związanym z długim okresem wsparcia i cyklem życia przedsiębiorstw oraz ryzykiem, że saldo nie zostanie zwrócone.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zobacz również