Aktualności Aktualności

Nowa definicja mikroinstalacji!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika na dachu

Podczas prac nad nowelizacją ustawy o OZE,  poświęcono czas nie tylko na zmianę systemu aukcyjnego, doprecyzowanie spółdzielni energetycznych, czy przepisów dotyczących pomocy publicznej. Zmieniono też podstawowe definicje.

Nowa definicja mikroinstalacji

Według obecnie obowiązującej wersji ustawy o OZE mikroinstalacja, to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

W nowo zaproponowanej wersji noweli z dnia 1 marca 2018 roku, przyjętej przez Rząd 6 marca 2018 r znalazła się nowa, nieco odmienna od obowiązującej, definicja mikroinstalacji.
Moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji została podniesiona do 50 kW, a moc cieplna w skojarzeniu została podniesiona do 150 kW.

Taka zmiana była zapowiadana od dawna, a wynika ona z dostosowania przepisów polskiego prawa, do wymogów Komisji Europejskiej. Taka też informację podało Ministerstwo Energii w uzasadnieniu do całego projektu ustawy.

Nowa definicja małej instalacji

W związku ze zmianą definicji mikroinstalacji, zmianie uległa również definicja małej instalacji. W zaproponowanym dokumencie brzmi ona następująco:


Mała instalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.


Dla porównania, obowiązująca definicja dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. Nowa ustawa podnosi więc dolną granicę mocy cieplnej i elektrycznej dla tych systemów. Wprowadza również górną granicę mocy.

Modernizacja - nowa definicja

Pozostając z temacie nowych definicji, Ministerstwo Energii zaproponowało również wprowadzenie nowej definicji – modernizacja. Powołując się na dokument, terminem „modernizacja” określony będzie proces inwestycyjne, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego, lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych instalacji odnawialnego źródła energii.

Autorzy projektu podają, że celem zmian, wprowadzonych w dokumencie jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy OZE z przepisami dotyczącymi zobowiązań Polski wobec Komisji Europejskiej.

Projekt został przyjęty przez Rząd, teraz pochyli się nad nim Sejm.