W miarę jak budynki stają się coraz bardziej szczelne i lepiej zaizolowane, w celu redukcji niekontrolowanych strat energii i polepszenia wyników termicznych, wymiana powietrza poprzez infiltrację spada do najniższego możliwego poziomu. Brak specjalnych systemów wentylacji może popsuć jakość środowiska wewnętrznego i negatywnie wpłynąć na zdrowie ludzkie, wydajność budynków oraz komfort przebywania wewnątrz budynku.

Pomimo dowodów naukowych na wystąpienie korzyści zdrowotnych, które wynikają z dobrej jakości środowiska wewnętrznego w budynkach mieszkalnych i nie tylko, dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków została wprowadzona bez dokładnego rozpatrzenia kwestii IEQ budynków, która obejmuje: jakość powietrza wewnątrz budynku, komfort termiczny, oświetlenie oraz środowisko akustyczne. Rozwiązania są łatwo dostępne i obejmują: kontrolę źródła, specjalną technologię wentylacji mechanicznej, odpowiednią filtrację wpływającego powietrza, jak również temperaturę powietrza, wilgotność i poziom CO2 w pomieszczeniach oraz kontrolę oświetlenia.

Branża termomodernizacyjna uważa za niezwykle istotne promowanie systemów i rozwiązań, które zapewniają zarówno wysoką Jakość Środowiska Wewnętrznego, jak i niskie zużycie energii w planowanych oraz istniejących już budynkach. Wzywa także do działania w celu wzmocnienia aspektów IEQ w przyszłych modyfikacjach dyrektywy  poprzez koncentrację na trzech następujących obszarach:

  1. Poprawa renowacji i remontów- stworzenie warunków regulacyjnych w celu zapewnienia lepszej IEQ
  2. Regularne inspekcje i ciągła kontrola systemów technicznych budynków w celu utrzymania przewidywanych parametrów IEQ
  3. Wykorzystanie opcji kontroli zapotrzebowania.

Pełna treść dokumentu w formacie pdf do pobrania tutaj.

Źródło: EHPA