W minioną środę odbyło się otwarcie rozbudowanej siedziby zakładu EUROS w Żorach –Warszowicach. Firma pięciokrotnie  zwiększyła wielkość produkcji łopat do lądowych  elektrowni wiatrowych  na  południowym  zachodzie  Polski.  Nowa  siedziba ma ponad 14 000 m² powierzchni produkcyjnej, nowe urządzenia i stanowiska pracy zgodne z normami ekologicznymi. W przyszłości w hali rozpocznie się  seryjna  produkcja  łopat  śmigieł  typu  EU116  i  EU120  do  lądowych  elektrowni wiatrowych  klasy  3  MW.  Realizację  inwestycji,  której  koszt  wraz  z  maszynami  i wyposażeniem w formy wyniesie około 43 milionów złotych, umożliwiły m.in. dotacje z Unii Europejskiej  i  polskiego  Ministerstwa  Gospodarki,  a  także  finansowanie  przez  Bank Zachodni WBK S.A.

EUROS 2
EUROS 4

Wraz ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych będziemy w niedalekiej przyszłości gotowi na przyjmowanie znacznie większych zleceń”, oświadczył podczas ceremonii otwarcia dr Michael Wolf, prezes spółki EUROS Entwicklungsgesellschaft für Windkraftanlagen mbH. Na uroczyste otwarcie  zaproszono  międzynarodowych  partnerów  biznesowych,  a  także  gości  ze  struktur gospodarczych  i  społecznych.  Po  inauguracyjnym  przemówieniu  dra  Michaela  Wolfa  i oficjalnym przekazaniu kluczy  panu Mariuszowi  Dudzie,  dyrektorowi zakładu  EUROS  Polska, organizatorzy  i  zebrani  goście  wspólnie  zwiedzili  halę.  Kamień  węgielny  pod  rozbudowę siedziby  w  Żorach-Warszowicach  położono  w  2012  roku.  Od  roku  2008  w  siedzibie  tejwytwarzane były głównie mniejsze łopaty śmigieł, a także narzędzia produkcyjne na użytek własny firmy EUROS.

Źródło: EUROS Polska