Nowa inwestycja znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Lokalny partner użytkuje elektrownię, posiada umowę przedwstępną na jej zakup oraz wszystkie pozwolenia administracyjne na jej rozbudowę. Celem podjętej inicjatywy jest modernizacja hydroelektrowni, która m.in. pozwoli zwiększyć jej moc produkcyjną do 280 kW i stanowi główną wartość dodaną przedsięwzięcia. MEW S.A. rozważa dopuszczenie do projektu inwestorów finansowych.

-Potencjał rozwojowy inwestycji  w porównaniu z nakładami finansowymi poniesionymi na ten cel jest czynnikiem decydującym o rentowności naszego przedsięwzięcia. Warto zaznaczyć, że w świetle projektu nowej ustawy o OZE starym elektrowniom wodnym po modernizacji przywracane jest wsparcie w postaci świadectw pochodzenia. Stwarza to szanse na pozyskiwanie nowych inwestycji po relatywnie niższych kosztach – komentuje Marcin Markiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MEW S.A.

Przypomnijmy, że 18 października br. MEW S.A. podpisała list intencyjny z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej w sprawie budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle. Warto podkreślić, że elektrownia wodna, która powstanie w Niepołomicach jest jedną z dwóch inwestycji MEW S.A. na terenie województwa małopolskiego. Każdy z realizowanych projektów szacowany jest na ok. 60 mln zł, zaś łączna moc elektrowni osiągnie poziom 6 MW (3 MW każda).

MEW S.A. posiada dwie działające elektrownie wodne: w Tarnogórze (0,2 MW) oraz w Cieszynie (0,56 MW). Oprócz nowego przedsięwzięcia, porfolio inwestycji spółki tworzy sześć projektów, w tym:  0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski, 2 MW na Dolnym Śląsku.

Źródło: MEW S.A.