Fronius prezentuje nową odsłonę strony internetowej. Po kilku latach działania dotychczasowej polskojęzycznej wersji strony postanowiono ją odświeżyć nie tylko graficznie, ale również w zakresie prezentowanych informacji czy dostępnych dokumentów.

Fronius Polska i WAGO ELWAG nawiązują współpracę

Firma Fronius Polska i WAGO ELWAG nawiązały współpracę w zakresie technicznej integracji rodziny sterowników PLC typu WAGO PFC200 przeznaczonych do zarządzania i sterowania obiektami energetycznymi oraz karty Datamanager 2.0 standardowo instalowanej w falownikach Fronius.

Takie połączenie daje możliwość zbudowania kompleksowej oferty dla:

  • klastrów energetycznych (więcej informacji na stronach WAGOdirect oraz Smart-Grid)
  • dużych projektów gminnych, szczególnie wymagających integracji i monitorowania wielu źródeł OZE
  • zaawansowanego sterowania falownikami, np. mocą bierną, w oparciu o analizatory sieci
    monitorowania i regulacji zarówno małych (<40kWp), jak i dużych elektrowni fotowoltaicznych, również ze względu na wymagania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Tech-Tip – sterowanie mocą czynną falowników.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Prezes URE nie podpisze aktualizacji kart IRiESD w ich obecnym kształcie. Niemniej, pytanie o możliwość sterowania mocą czynną falownika nadal pozostaje aktualne.

Jak prosto można to zrealizować z falownikami Fronius wyposażonymi w Datamanager? Nie ma jeszcze doświadczeń z rynku polskiego, jak miałoby wyglądać takie ograniczenie mocy. Jeśli jednak polscy OSD skorzystaliby z rozwiązań znanych na rynku niemieckim, to sterowanie takie jest bardzo proste w swojej idei: z „czarnej skrzynki” (nazywanej ripple controller) wyprowadzone są styki, które mogą być „zamknięte” lub „otwarte”. Jak jest to to realizowane? Przeczytacie TUTAJ

Źródło: Fronius

Redakcja GLOBEnergia