Polecamy Państwu nową publikację Platformy PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski na posiedzeniu 20 listopada 2013 r. rozporządzenia ogólnego w zakresie wdrażania polityki spójności na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), w ramach prac Platformy PPP, przedstawia Państwu publikację, która stanowi komentarz do wybranych przepisów ww. rozporządzenia, odnoszących się do kwestii partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dzięki staraniom polskich negocjatorów w rozporządzeniu tym wprowadzony został odrębny rozdział, który określa specjalne warunki realizacji tzw. projektów hybrydowych, czyli łączących dofinansowanie UE z formułą PPP. Prezentowany materiał służy wyjaśnieniu intencji, które stały za wprowadzeniem przedmiotowych zapisów oraz omówieniu praktycznych możliwości zastosowania zawartych w rozporządzeniu udogodnień dla projektów PPP z punktu widzenia krajowego systemu wdrażania Funduszy Europejskich.

Należy zaznaczyć, że materiał prezentowany przez MIR bazuje na tekście rozporządzenia przyjętego na posiedzeniu 20 listopada 2013 r. i opublikowanego na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego. Tekst ten najprawdopodobniej do końca roku ulegnie pewnym technicznym zmianom i zostanie ponownie przyjęty przez Parlament Europejski. Wówczas przygotowana zostanie aktualizacja prezentowanego materiału.

Kliknij TUTAJ aby pobrac plik.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju