Nowa taryfa energetyczna- krok w dobrym kierunku, lecz to wciąż za mało

Organizacje branżowe PORT PC i SPIUG związane z techniką grzewczą z zadowoleniem przyjmują ostatnią zapowiedź Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Od stycznia 2018 r. obowiązywać zacznie nowa taryfa na energię elektryczną. Będzie ona przeznaczona do ogrzewania budynków. Uruchomiony mechanizm dedykowany do walki ze smogiem jest krokiem w dobrym kierunku. Niestety, to wciąż za mało w stosunku do realnych potrzeb. Takie stanowisko ponad miesiąc temu PORT PC i SPIUG przedstawiły w ramach konsultacji społecznych związanych z projektem nowego rozporządzenia.

 Zgodnie z informacją przekazaną w tym tygodniu, nowa ogólnopolska taryfa pozwoli na obniżenie rachunków za ogrzewanie o 20 – 25% w porównaniu do standardowej taryfy elektrycznej G11. Niestetety, jest to propozycja niewiele tańsza wzgędem opcji G12 i G12w.

Wprowadzony okres taniej energii w nowej taryfie elektrycznej jest zwyczajnie za krótki. Nowe rozporządzenie nie wpłynie realnie na polski krajobraz energetyczny. W pierwotnych zapowiedziach Ministerstwa Energii występowało 10 godzin taniej energii elektrycznej na dobę, z zapowiadaną redukcją kosztów o min. 50%. W przedstawionej w dniu 19 grudnia 2017r. propozycji mówi się już tylko o 7h taniej energii w nocy i o redukcji kosztów do 40%.

Analizy PORT PC i SPIUG wskazują, że w przypadku gdy istnieje możliwość wyboru taryfy elektrycznej przez użytkowników urządzeń grzewczych, praktycznie zawsze występuje tańsza alternatywa. Najczęściej jest ona związana z wyborem istniejących już taryf elektrycznych G12 i G12w. Dla konsumentów znacznie korzystniejsze byłoby zastosowanie rozwiązań podobnych do tych z Czech czy Słowacji. Skutecznie walczą one z niską emisją poprzez specjalną taryfę, zapewniającą 20 godzin taniej energii w ciągu doby.

Ile mogę zaoszczędzić wybierając nową taryfę?

Poniżej przedstawiona została opracowana przez PORT PC symulacja porównania kosztów energii elektrycznej w przypadku ogrzewania budynku przez 10 godzin na dobę w ramach różnych istniejących taryf elektrycznych występujących w całej Polsce. Odpowiada to sposobowi ogrzewania elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. Jest to odniesienie do istniejących i dostępnych już od wielu lat taryf nocnych G12. W przypadku wszystkich dystrybutorów energii występują tańsze istniejące rozwiązania taryfowe. Rzeczywiste koszty ogrzewania w przypadku proponowanych nowych  taryf elektrycznych są prawie 2 krotnie wyższe niż przy ogrzewaniu gazowym i ponad 2,5 krotnie wyższe niż w przypadku ogrzewania kotłem węglowym.

Kolejny wykres pokazuje jednostkowe koszty energii elektrycznej do ogrzewania budynku przez 14 godzin na dobę. Odpowiada to sposobowi ogrzewania za pomocą zasilanej elektrycznie pompy ciepła. I w tym przypadku u wszystkich dystrybutorów energii występują tańsze istniejące rozwiązania taryfowe.

PORT PC i SPIUG mają nadzieję, że w ślad za pierwszym krokiem działań rządu Pana Premiera Morawieckiego pójdą kolejne rozwiązania taryfowe. Pozwolą one na rzeczywistą i skuteczną walkę ze smogiem.

[Źródło: PORT PC, SPIUG]

Redakcja GLOBEnergia