Brytyjska firma Renovare Fuels Limited jest współtwórcą technologii, dzięki której gaz wysypiskowy może zostać przekształcony na ciekły olej napędowy i benzynę.

Firma podaje, że uzyskane paliwa nadają się do wykorzystania we wszystkich rodzajach pojazdów silnikowych bez konieczności ich modernizacji. Wyraża nadzieję, że ta nowa technologia pozwoli operatorom składowisk odpadów na sprzedaż paliwa powstającego w wyniku rozkładu materiałów organicznych w nieco zmienionej formie. Możliwe będzie także wykorzystanie paliwa do zasilania flot pojazdów pracujących na tych składowiskach, co pozwoli na duże oszczędności.

Prezes firmy, Matthew Stone, mówi: „Produkcja energii odnawialnej z gazu wysypiskowego jest jednym z filarów strategii gospodarowania odpadami w Wielkiej Brytanii. Nowoczesne składowiska mogą być głównym źródłem brytyjskiej energii odnawialnej w dającej się przewidzieć przyszłości.” Dodaje również, że gaz z wysypisk komunalnych jest w tym wypadku źródłem łatwo dostępnym i bezkosztowym, a wykorzystanie gazu w ten sposób będzie miało również pozytywne skutki dla środowiska przyrodniczego – szkodliwe dla środowiska zanieczyszczenia zostaną przekształcone w źródło energii.

Firma prowadzi obecnie program pilotażowy i pracuje nad budową mobilnej jednostki w skali handlowej na cele pokazowe dla seściu głównych operatorów składowisk w Wielkiej Brytanii. Kolejnym zaplanowanym krokiem jest budowa centrum produkcji diesla z gazu wysypiskowego.

„Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest silnie wspierana przez rząd brytyjski. Operatorom oferujemy wartościową propozycję produkcji wysokiej jakości paliwa w opłacalny sposób i zgodnie z międzynarodowymi standardami.” – komentuje prezes firmy.

Jeśli praca demonstracyjnego zakładu produkcji zakończy się sukcesem, firma wierzy, że będzie on w stanie produkować do 190 baryłek (około 30 000 l) paliw węglowodorowych dziennie, dając w 2018 roku przychody na poziomie 12,8 mln £, które do 2020 mogłyby wzrosnąć nawet o 25 mln £.

Renovare Fuels Limited poinformowało, że technologia ta mogłaby zostać wykorzystana także na innych rynkach na całym świecie i że demonstracjami zainteresowani są już potencjalni inwestorzy z Bliskiego Wschodu i południowo-wschodniej Azji.

Źródło: renewableenergyfocus.com