Jak takie przepisy wpłyną na branżę urządzeń grzewczych? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Sebastiana Walerysiaka, prezesa firmy Viessmann.

Nowe przepisy w bezpośredni sposób wpłyną na branżę urządzeń grzewczych. Przede wszystkim zakres urządzeń, które właściciel nowego domu będzie mógł rozważyć pod kątem kupna – zostanie okrojona. Jak to wpłynie na branżę?

Nowe budynki – sieć ciepłownicza, albo pompa ciepła!

Na mocy nowego prawa, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej będzie miał obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE.

Obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. W praktyce oznacza to też zakaz używania kotłów gazowych w nowych budynkach, nawet tych kondensacyjnych, bowiem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z ciepłowni lokalnej zasilanej gazem klasyfikuje się na poziomie wi=1,2.

Co na to branża urządzeń grzewczych?

Podpisana 4 listopada przez Prezydenta ustawa lada dzień wejdzie w życie. Jak nowe przepisy wpłyną na branżę urządzeń grzewczych? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Sebastiana Walerysiaka, prezesa firmy Viessman, wiodącego producenta systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej.

Nowe prawodawstwo na pewno wpłynie na branżę. Pierwsze odczucie może być takie, że wpłynie w negatywny sposób, ponieważ możemy stracić dostęp do pewnej grupy klientów. Jednak z drugiej strony, zmiany spowodują pozytywne trendy, takie jak wzrost udziału energii odnawialnej czy modyfikacja MPECów. Otworzą rynek, na którym możemy zaprezentować to, co mamy najlepszego – odpowiedział Sebastian Walerysiak

Zakaz sprzedaży kopciuchów

Ustawa antykopciuchowa to oczywiście nie tylko obowiązek podłączania do sieci ciepłowniczej. W głównej mierze, to zakaz wprowadzania na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności. Jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie tzw. niskiej emisji powstającej w wyniku spalania paliw stałych w kotłach domowych.

Wszystkie urządzenia grzewcze w tym karty produktu, etykiety będą mogły być kontrolowane, a dodatkowo będą mogły być przeprowadzane wyrywkowe badania urządzeń w ramach procedury ekoprojektu. Nowa regulacja pozwoli ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA kotłów, które nie spełniają polskich wymogów.

Czekamy na wejście ustawy w życie!

Ustawa antykopciuchowa wejdzie w życie lada dzień. Wpis do Dziennika Ustaw, który nastąpił 8 listopada spowodował, że po 14 dniach od tego czasu, ustawa zacznie obowiązywać. Wypadnie to 22 listopada. Jak zapisy faktycznie wpłyną na branżę? Miejmy nadzieję, że jednak pozytywnie, w postaci jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu sprzedaży pomp ciepła!

Redakcja GLOBEnergia