Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, rozpoczynając realizację jakiejkolwiek nowej inwestycji budowlanej będącej w zasięgu sieci ciepłowniczej, inwestor będzie zobligowany do rozpoczęcia od ciepła systemowego jako źródła ciepła.Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie na przełomie października/listopada bieżącego roku.

Nowe prawo

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie dokonali m. in. poprawek w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Na mocy nowego prawa, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej będzie miał obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE.

Jak możemy dokładnie przeczytać w poprawce:

Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumiana jest sieć ciepłownicza lub chłodnicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu.

Wsparcie dla OZE!

Obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie będzie dotyczył budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. W praktyce oznacza to też zakaz używania kotłów gazowych w nowych budynkach, bowiem współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła sieciowego z ciepłowni lokalnej zasilanej gazem klasyfikuje się na poziomie wi=1,2.

Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla słońca, wiatru oraz energii geotermalnej wynoszą 0! Sieć ciepłownicza ma właśnie wi równe 0,8. Tym samym, nowe zmiany wprowadzają wsparcie dla OZE! Radość jest odczuwalna także w branży. Specjalnie dla redakcji wypowiedział się na temat zmian prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – Paweł Lachman, prelegent i panelista II Kongresu Trendy Energetyczne

 


 Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!Uchwalone zmiany w ustawach jednoznacznie wspierają OZE i usuwają bariery występujące do tej pory w tych obszarach. Jest to zasługa ministra Woźnego i należą mu się duże gratulacje za determinację i konsekwentne działania od wielu miesięcy w tej sprawie. Moim zdaniem wyzwaniem jest jeszcze uszczelnienie systemu certyfikacji i odbioru nowych budynków jednorodzinnych – powiedział Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Technologii Pomp Ciepła.

Ostatnie działania resortu bardzo wspierają odnawialne źródła energii! Wprowadzenie obowiązku podłączenia do sieci ciepłowniczej dla nowych budynków, to nie wszystkie poprawki uchwalone na wczorajszym posiedzeniu sejmu! Została również ujednolicona stawka VAT na fotowoltaikę – 8% niezależnie od lokalizacji! Więcej informacji na ten temat można przeczytać TUTAJ

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia