Nowe wymogi dot. projektów budowlanych w Kalifornii wprowadzają m.in. zasadę, że każdy nowy obiekt będzie musiał posiadać instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. To element polityki stanu zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Pięcioosobowa Komisja ds. Energetycznych przyjęła propozycję jednogłośnie. Decyzję w tej sprawie podejmie jeszcze Komisja ds. Standardów Budowlanych, która ma w grudniu 2021 roku włączyć wspomniane wymogi do zapowiadanej nowelizacji kodeksu budowlanego.

Ponadto, w ramach planu energetycznego, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku domy powinny posiadać odpowiednią instalację, która ułatwi rezygnację z ogrzewania gazowego na rzecz elektrycznego.

Nowymi wymogami zostałyby objęte hotele, biura, gabinety lekarskie i kliniki, sklepy detaliczne i spożywcze, restauracje, szkoły i przestrzenie publiczne, takie jak teatry, audytoria i centra kongresowe. Domy i firmy odpowiadają za blisko 70 proc. energii elektrycznej zużywanej w Kalifornii i za 25 proc. emisji gazów cieplarnianych. Przyjęte rozwiązania pozwolą w ciągu 30 lat zmniejszyć emisje w takim stopniu, jakby co roku z dróg znikało 2,2 mln samochodów.

Lindsay Buckley, rzecznik Komisji ds. Energetycznych powiedziała, że „chociaż nie ma gwarancji”, że Komisja ds. Standardów Budowlanych przyjmie plan, to w przeszłości nigdy nie odrzuciła propozycji przyjętych przez Komisję ds. Energetycznych.

– Przyszłość, którą staramy się wspólnie budować, to przyszłość niezwiązana z paliwami kopalnymi – powiedział David Hochschild, przewodniczący Komisji Energetyki. – Wielkie zmiany wymagają, aby każdy odegrał swoją rolę. Każdy z nas ma istotną rolę w budowaniu tej przyszłości – dodał.

Sprzeciw branży gazowej

Propozycja nowych wymogów spotkała się ze sprzeciwem m.in. ze strony Southern California Gas, spółki, która dostarcza większość gazu ziemnego do klientów w gospodarstwach domowych, obiektach handlowych i przemysłowych w południowej Kalifornii.

Mieszkańcy stanu poczuli nagłą potrzebę odejścia od używania paliw kopalnych. To efekt zmian klimatu, które przyniosły ekstremalną pogodę skutkującą niszczycielskimi pożarami. Poza aspektami ekologicznymi tzn. redukcją emisji dwutlenku węgla, energia słoneczna jest postrzegana jako sposób na radzenie sobie z przerwami w dostawie energii. Ponadto, warto pamiętać, że Kalifornia ma bardzo dobre warunki słoneczne w kontekście funkcjonowania PV.

Ostatnia zmiana prawa budowlanego w obszarze energetycznym nastąpiła w 2018 roku. Wówczas władze stanowe wprowadziły wymóg, że wszystkie osoby i firmy budujące domy oraz niskie apartamentowce wyposażały je w systemy produkcji energii z instalacji PV. Wymóg ten obowiązuje od 2020 roku.

Źródło: The New York Times

Redakcja GLOBEnergia