29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 roku.
Rozporządzenie określa:

  1.  maksymalną cenę za 1 MWh, za jaką w 2019 r. może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii,
  2.  okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu, o którym mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz okres, w którym przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 tej ustawy – przysługujące wytwórcom, którzy w 2019 r. wygrają aukcję.

Podane ceny referencyjne są podstawą do kalkulacji stałej ceny zakupu, po jakiej od wytwórcy, sprzedawca zakupi energię. Służą one również do wyliczenia ujemnego salda dla wytwórcy.

Ceny referencyjne

Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. zaprezentowano w tabeli:

Instalacja OZE Cena referencyjna
dla instalacji OZE
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
energię wiatru na lądzie
320,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
energię wiatru na lądzie
285,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
385,00 zł/MWh
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do
wytwarzania energii elektrycznej
365,00 zł/MWh
wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do
wytwarzania energii elektrycznej
450,00 zł/MWh

 

Wśród podanych, najwyższe wartości zaproponowano dla instalacji produkujących energię elektryczna z wiatru na morzu – czyli dla polskiego sektora offshore, który jest dopiero w planach.

Drugą najwyższą wysokość cen zaproponowano dla instalacji produkujących energię elektryczną ze słońca o mocy mniejszej niż 1 MW, a najniższą cenę posiadają instalacje o mocy większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia