Rosnąca liczba producentów i dostawców produktów RTV i AGD otwiera przed konsumentem szeroki  wachlarz możliwości i wyborów. Jak w takiej mnogości ofert wybrać sprzęt odpowiedni dla naszych potrzeb, a przy  tym z dobrym stosunkiem efektywności do ceny?

 Nad rozwiązaniem problemu od 2011 roku pracuje  Komisja  Europejska.  Celem  prac  jest  wprowadzenie ujednoliconego sposobu informowania konsumenta  o  specyfikacji  energetycznej  urządzeń  we  wszystkich  krajach  członkowskich.  System  etykiet  efektywności  energetycznej  wprowadziła  unijna  dyrektywa ELD 92/75/WE, która od lipca 2011 roku  została  zastąpiona  przez  dyrektywę  2010/30/UE.  Na  podstawie  obu  dyrektyw  powstały  akty  wykonawcze  dla  poszczególnych  grup  sprzętu.

Ustawa  o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu  energii  przez  produkty  wykorzystujące  energię  weszła  w  życie  1  lutego  2013  roku.  Zasady  przyznawania  klas  energetycznych  w  polskim  prawie  zawarte są w ustawie z dnia 14 września 2012 roku  o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu  energii  przez  produkty  wykorzystujące  energię   (Dz. U. z 2012 r. Nr 1203, poz. 1203). (…)

Co zawiera etykieta energetyczna?
Wygląd etykiet energetycznych różni się w zależności  od urządzenia, choć wszystkie opierają się na jednym  schemacie. Każda etykieta zawiera informacje o:
•     marce i modelu urządzenia,
•     klasie efektywności energetycznej,
•     zużyciu innych zasobów naturalnych, np. wody,
•     wydajności innych funkcji,   np. wirowania,
•     poziomie emitowanego hałasu.
Znacznym  ułatwieniem  odczytu  etykiet  energetycznych  jest  wykorzystanie  piktogramów,  czyli  prostych,  intuicyjnych  obrazów  zamiast  zapisu  słownego.  Wykorzystanie  jednolitego  paska  z  danymi  nadaje etykietom międzynarodowy, neutralny językowo charakter bez konieczności tłumaczenia na języki ojczyste krajów  członkowskich UE. (…)

Po co etykiety?
Etykiety  energetyczne  znacznie  ułatwiają  konsumentom  świadomy  wybór  urządzeń elektrycznych. Ponadto zobowiązują  one producentów do przejrzystej polityki handlowej, co z kolei może prowadzić do  zwiększenia konkurencyjności produktów.  Wprowadzenie jednolitego systemu oznaczeń może przyczynić się także do ochrony  środowiska.  Sprzęty  o  niskim  zużyciu  energii  mimo  wyższej  ceny  początkowej  są tańsze w eksploatacji. Konsumenci coraz  częściej  decydują  się  na  zakup  urządzeń energooszczędnych, co prowadzi do  rozwoju  technologii  energooszczędnych   w miejsce tanich, lecz nieprzyjaznych środowisku urządzeń.

Źródło:  Materiały informacyjne Ministerstwa  Gospodarki RP

Anna Wańska GLOBEnergia

Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013
2013 3 GE