Nowe etykiety na urządzeniach elektryczne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ministerstwo Gospodarki wprowadza nowe wzorów etykiet energetycznych. 10 kwietnia 2013 odbyło się seminarium na ten temat korzystania z owych etykiet. Wzięli w nim udział m.in. producenci i dystrybutorzy urządzeń energetycznych. Komisja Europejska wprowadziła nowy jednolity wzór etykiet energetycznych, które umieszczane są m.in. na urządzeniach i sprzętach gospodarstwa domowego. Informują one o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia. 
 
Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię weszła w życie 1 lutego 2013 roku.
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, która weszła w życie 1 lutego 2013 r., dotyczy tylko tych produktów, dla których wymagania w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart określają akty delegowane Komisji Europejskiej.
Akty delegowane KE obowiązują wprost i nie wymagają dodatkowo transpozycji do polskiego prawa. Komisja Europejska wydała już 7 takich dokumentów. Ich lista dostępna jest nastronie internetowej MG.
Zgodnie z nimi producenci i dystrybutorzy sprzętów zobowiązani są do umieszczania informacji o zużyciu energii na:
• urządzeniach chłodniczych,
• pralkach,
• zmywarkach,
• suszarkach bębnowych,
• klimatyzatorach,
• telewizorach,
• lampach elektrycznych i oprawach oświetleniowych.
Lista produktów objętych tymi wymaganiami jest otwarta. Do 19 czerwca 2015 r. Komisja Europejska, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/30/UE, będzie ją stopniowo rozszerzać.