Dzięki umowie kredytowej podpisanej przez Taurona z bankiem Intesa Sanpaolo, Grupa zyska fundusze na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego zadłużenia. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Droga ku OZE

Tauron planuje, by w 2025 roku moc wytwarzana z odnawialnych źródeł energii wynosiła 1200 MW i stanowiła tym samym 30% wytwarzanej energii przez grupę. W 2030 roku Tauron planuje osiągnąć aż 66 procent energii wytwarzanej z OZE. W realizacji przedsięwzięcia pomoże finansowanie kredytowe w kwocie 750 milionów od banku Intesa Sanpaolo.

Zgodnie z umową, środki z kredytu mają być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z szeroko rozumianą energetyką odnawialną i dystrybucją energii elektrycznej, a także na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego Grupy.

Tauron może wykorzystać pożyczone środki w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy, a na spłatę ma pięć lat.

Jak mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona, podpisana Umowa Kredytu jest jednym z elementów, które pozwolą Grupie na inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej. Po zakupie pięciu farm wiatrowych, o łącznej mocy 180 MW, ambicje w zwiększaniu udziału OZE w miksie wytwórczym Taurona są znacznie większe, zwłaszcza, jeżeli grupa chce zrealizować zielony zwrot.

Współpraca z bankiem

Jak stwierdził Marek Wadowski, wiceprezes zarządu, dzięki przeprowadzonej transakcji, grupa TAURON nie tylko poszerzyła grono banków relacyjnych ściśle współpracujących z Grupą i wspierających jej rozwój, ale także kontynuuje dywersyfikację instrumentów wykorzystywanych do finansowania.

Tauron finansuje

W ofercie Taurona pojawiła się ostatnio możliwość finansowania fotowoltaiki przy wykorzystaniu bezpłatnego kredytu od Credit Agricole. To również kolejny krok w stronę Zielonego Zwrotu Taurona!

Redakcja GLOBEnergia