Możliwość uzyskania statusu prosumenta sprawia, że przedsiębiorcy bardziej interesują się fotowoltaiką, a tym samym – sposobami jej finansowania. Nowa oferta mLeasingu od mBanku skierowana do małych i średnich przedsiębiorców ma być korzystna podatkowo i przyjazna dla budżetu firmy.

Nowelizacja ustawy o OZE, otworzyła dla przedsiębiorców drzwi do bycia prosumentem. Prosumentami mogą stać się ci przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzali energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem jest, by wytwarzanie energii elektrycznej nie stanowiło przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Zasady

Jak podaje mBank nowa oferta spółki leasingowej, pozwala firmom sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW, a więc oferta jest kierowana do prosumentów.

Okres leasingu może wynosić do 6 lat, a wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić 10% wartości inwestycji. Decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana przez mLeasing w ciągu jednego dnia roboczego.

Nowa oferta mLeasingu ma pozwolić na obniżenie rachunków za prąd nawet o 70 procent i zrównoważyć w ten sposób koszt comiesięcznych rat leasingowych. Ma być też remedium na rosnące ceny energii elektrycznej.

Grupa mBanku jest zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego, m.in. poprzez wycofanie z finansowania firm z branży energii konwencjonalnej i wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej. Przykładowo, Grupa R.Power dostała prawie 90 mln zł kredytu od mBanku na budowę 34 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 33 MW. MBank pomoże także w finansowaniu pierwszej polskiej farmy wiatrowej bez systemu wsparcia od Polenergii – Szymankowo o mocy 38 MW.

Leasing w mBanku

Fotowoltaika uzupełnia bogatą ofertę mLeasingu, która obejmuje też finansowanie samochodów firmowych, pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych, sprzętu medycznego czy nieruchomości.

Inne banki

Oprócz mBanku, w Polsce istnieją 4 firmy leasingowe, które realnie zajmują się finansowaniem instalacji fotowoltaicznych. Firmy te to: PKO BP, Millennium Leasing, BOŚ EKOprofit i Idea Bank. Jak szacuje broker Robert Jarkiewicz w rozmowie z redakcją, w najbliższym czasie oferty leasingu instalacji fotowoltaicznych zostaną wprowadzone w PKO SA oraz w Alior Banku. Broker twierdzi, że ze strony tych firm jest duże zainteresowanie leasingiem fotowoltaiki.

Instalacje fotowoltaiczne realizowane w formie leasingu to najczęściej instalacje do 50 kW, ze wskazaniem na przedział mocy 40-–50 kW. Klienci, którzy najczęściej decydują się na taką formę realizacji elektrowni fotowoltaicznej, to branża hotelarska i firmy produkcyjne -– generalnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Fotowoltaika na kredyt

mBank nie ma produktów dedykowanych zielonym technologiom, pozostają więc typowe kredyty na standardowym oprocentowaniu. Bank też nie ma zdefiniowanej oferty na inwestycje komercyjne w zieloną energię, ale dla klientów korporacyjnych przygotowywane są oferty na indywidualne zapytanie.

Redakcja GLOBEnergia