Od 30 kwietnia bieżącego roku Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) rozpocznie publikację nowych indeksów dla zielonych certyfikatów. Do dotychczas istniejącego indeksu z transakcji sesyjnych OZEX_A dołączą OZEX_A_TP z transakcji pozasesyjnych oraz zawierające zarówno obrót sesyjny, jak i pozasesyjny – OZEX_A_POLPX.
O planowanych zmianach opowiedział prezes Zarządu TGE – Ireneusz Łazor, który oświadczył, że odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami branży i członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia, aby udoskonalić system wsparcia OZE. Dlatego też przygotowane zostały dodatkowe indeksy, które ułatwią realizację inwestycji oraz reakcje na zachodzące zmiany.
Aktualnie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia zarejestrowanych jest 1737 podmiotów. Od początku 2013 roku TGE przyjęła 81 nowych podmiotów, dzięki czemu odnotowano wzrost obrotu zielonymi certyfikatami o 31% w stosunku do roku ubiegłego.
Transakcje na Rynku Praw Majątkowych odbywają się od poniedziałku do czwartku, z podziałem na transakcje pozasesyjne, które realizowane są w poniedziałki i środy oraz na sesyjne odbywające się we wtorki i czwartki. Publikacja wszystkich indeksów ma miejsce we wtorki i czwartki.
Źródło:
Rynek Energii Odnawialnej