Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało raport przygotowany przez Ernst & Young. Z raportu wynika, że planowany do 2020r. rozwój morskiej energetyki wiatrowej może przyczynić się do wygenerowania zysków dla gospodarki rzędu 70 mld zł i ok 30 tysięcy nowych miejsc pracy. Raport zanacza również, że potencjał energetyczny Polskiego obszaru Morza Bałtyckiego wynieść może nawet 6 tys. MW.

Koszty instalacji morskich farm wiatrowych ocenia się na dwukrotnie wyższe niż w przypadku podobnych urządzeń lądowych. Prezes PSEW Wojciech Centarski zapewnia jednak, że analizy kosztów instalacji wykonywane były dla Morza Połnocnego, które znacząco różni się od Bałtyku, z czego oczekiwać można niższych kosztów inwestycyjnych. 
Powstające miejsca pracy związane z energetyką wiatrową to nie tylko stanowiska projektantów czy serwisantów turbin. Ogromną bazę zatrudnienia stanowią producenci elementów elektrowni wiatrowych, ale także statków transportowych, a więc stocznie i pozostały przemysł maszynowy.
Źródło: Newseria