W stosunku do poprzednich wersji ulepszeniu poddano właściwości aerodynamiczne turbin, dzięki czemu produkcja energii na obszarach o umiarkowanych prędkościach wiatru oraz w miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie hałasu może ulec optymalizacji. Wszystkie trzy typy turbin charakteryzują się tą samą konstrukcją gondoli.

Dzięki łopatom wirnika opartym na nowoczesnej hybrydowej technologii węglowej, zaprezentowanej przez firmę LM Wind Power, nowe turbiny SWT 3.15-142 będą w stanie zgromadzić 10 GWh energii w ciągu roku, nawet przy prędkościach wiatru osiągających jedynie 6 m/s.

Druga wersja z tej kategorii turbin – SWT-3.6-130 – zapewni roczną produkcję energii na poziomie 17 GWh przy prędkościach wiatru 8,5 m/s, co stanowi poprawę efektywności o 6% w stosunku do poprzedniczki.

Innowacyjność trzeciej turbiny polega na niższej emisji hałasu do otaczającego środowiska. Działa ona ze zredukowaną prędkością wirnika oraz ulepszonymi właściwościami aerodynamicznymi. Hałas wytwarzany przez turbinę jest w głównej mierze spowodowany działaniem szybkich strumieni powietrza opływających łopaty wirnika. W celu zmniejszenia tego hałasu na powierzchni skrzydła wiatraka umiejscawia się generatory wirowe, zaś krawędzie spływu są wyposażane w kombinację ząbków i grzebieni, dzięki czemu powstają drobne wiry, w miejscu gdzie szybkie górne strumienie powietrza napotykają wolniejsze dolne strumienie powietrza. W konsekwencji poziom hałasu jest niższy o prawie 2dB w porównaniu do poprzedniej wersji, osiągając 104,9 dB przy prędkościach wiatru sięgających 6,5 m/s. Taka turbina jest w stanie zgromadzić około 11 GWh energii rocznie przy średnich prędkościach wiatru równych 6,5 m/s i 16 GWh przy prędkości wiatru wynoszącej 8,5 m/s.

Wszystkie nowe modele wykazują potencjał do szybkiego wprowadzenia na rynek. Zademonstrowane turbiny o niskim poziomie hałasu oraz turbiny działające przy umiarkowanych prędkościach wiatru wejdą do masowej produkcji na początku 2017 r., natomiast turbiny pracujące przy niskich prędkościach wiatru – nieco później w tym samym roku.

Omawiane modele turbin to SWT-3.15-142 o szacunkowej mocy 3,15 MW, SWT-3.6-130 o mocy 3,6 MW i SWT-3.3-130 Low Noise o mocy 3,3 MW.

Źródło: Sun & Wind Energy

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia