Nowe narzędzie w Czystym Powietrzu – rejestr ekspertów efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchamia pilotaż nowego narzędzia wspierającego program Czyste Powietrze. Mowa o Platformie Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE), czyli internetowym rejestrze ekspertów efektywności energetycznej, łączącym specjalistów z potencjalnymi klientami planującymi termomodernizację domu. Narzędzie ułatwi przyszłym beneficjentom np. programu Czyste Powietrze, znalezienie i kontakt z wiarygodnym ekspertem.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Efektywność energetyczna

Nowa platforma jest dostępna pod adresem www.peee.gov.pl. Rozwiązanie pozwoli beneficjentom programów takich jak Czyste Powietrze znalezienie eksperta, który udzieli wsparcia w podjęciu decyzji o inwestycji zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii. NFOŚiGW informuje, że obecnie dostępna jest funkcjonalność rejestracji i zakładania konta dla ekspertów, z czasem uruchomione będą kolejne funkcjonalności dla użytkowników.

PEEE będzie się składać z internetowego rejestru ekspertów efektywności energetycznej, którym zostaną przydzielone kategorie na podstawie ich wiedzy specjalistycznej czy lokalizacji. Umożliwi to użytkownikom łatwe znalezienie i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowanych fachowców.

Pilotaż potrwa 6 miesięcy od momentu uruchomienia funkcjonalności dla ekspertów efektywności energetycznej umożliwiającej rejestrację na platformie i założenie sprofilowanego konta. Wymagania stawiane ekspertom chcącym dołączyć do grona profesjonalistów, opisane są szczegółowo na nowej platformie. Trzeba być m.in. wpisanym na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków oraz posiadać udokumentowaną aktywności w zakresie przygotowywania audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji lub audytów efektywności energetycznej.

- Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej jest kolejnym narzędziem, które oferujemy wszystkim, którzy planują wymienić źródło ciepła i zmodernizować dom korzystając ze środków programu Czyste Powietrze, a nie wiedzą jak się za to zabrać. (…) Liczymy, że funkcjonowanie nowej platformy pozwoli zmaksymalizować oszczędności energii na etapie eksploatacji zmodernizowanego budynku, a więc skrócić okres zwrotu inwestycji i ograniczyć bieżące koszty energii i paliwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach – komentuje Prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Klienci będą mieli do wyboru dwa rodzaje usługi: konsultację lub wykonanie audytu energetycznego. Warto przypomnieć, że katalog kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze uwzględnia we wniosku o dofinansowanie możliwość refundacji audytu energetycznego (do 1 tys. zł). Po przetestowaniu tego jak platforma sprawdza się w praktyce, zebraniu pierwszych doświadczeń i opinii od jej użytkowników NFOŚiGW planuje rozbudowę PEEE oraz rozszerzenie jej zasięgu na cały kraj w drugiej połowie 2022 roku.

Eksperci powinni założyć konto do końca lutego 2022 roku

NFOŚiGW informuje, że wszyscy eksperci, którzy do końca lutego 2022 roku założą konto na PEEE, zostaną przeszkoleni z zasad programu Czyste Powietrze, aby skutecznie pomagać m.in. w aplikowaniu o środki na termomodernizację domu i wymianę kopciucha.

W kolejnym etapie, w marcu 2022 roku gotowa będzie funkcjonalność dla użytkowników PEEE – przede wszystkim potencjalnych beneficjentów Czystego Powietrza – z terenu województwa śląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Źródło: Czyste Powietrze/NFOŚiGW

Zobacz również