Bardzo dużo kontrowersji budzi sposób postępowania Ministerstwa Energii w sprawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Treść zaproponowanego rozporządzenia znacznie odbiega od zapisów wspomnianej ustawy np. dopuszcza sprzedaż odpadów węglowych.

Ponadto okres konsultacji w sprawie rozporządzenia jest za krótki, gdyż termin zgłaszania uwag do projektów mija z dniem 21 sierpnia. Dodatkowo propozycja Ministerstwa Energii jest sprzeczna z treścią rządowego programu Czyste Powietrze, na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ponad sto miliardów złotych.

Polski Alarm Smogowy mówi zdecydowane NIE !

Zaproponowane zmiany nie eliminują paliwa najgorszej jakości, które nadal będą obecne na rynku. Oto najważniejsze zarzuty zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego:

  • Zapisy rozporządzenia dopuszczają do sprzedaży węgiel o zawartości popiołu do 31 %, wilgoci do 27 %, siarki do 2,1 %, oraz o minimalnej wartości opałowej 17 MJ/kg. Spalanie paliwa o takich parametrach powoduje znacznie większą emisję zanieczyszczeń.
  • W rozporządzeniu nie zdefiniowano również paliwa do kotłów kolasy 5/ Ekoprojektu. W praktyce oznacza to, że emisje z takich kotłów będą większe niż definiuje to rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie kotłów na paliwo stałe.
  • W rozporządzeniu nie określono podziarna, co powoduje możliwość mieszania miałów z odpadem węglowym – mułem oraz flotokoncentratem. Jedynie miał o dobrych parametrach może być spalany w instalacjach komunalno-bytowych.

Rozporządzenie pozwala na sprzedaż paliwa gorszej jakości ?

Obecna propozycja Ministerstwa Energii jest cofnięciem się o krok wstecz w stosunku do rozporządzenia przygotowanego w 2015 roku i zatwierdzonego przez Komisję Europejską, wtedy zawartość popiołu paliw dopuszczanych do obrotu wynosiła 12 %, a omawiane rozporządzenie umożliwia sprzedaż paliw o zawartości popiołu na poziomie 28 %.

To skandal, że wbrew opinii ekspertów, organizacji antysmogowych, a nawet urzędników rządowych odpowiadających za walkę ze smogiem zaproponowano normy węgla, które absolutnie nic nie zmieniają – komentuje na oficjalnej stronie PAS, Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Normy jakości paliw zawarte w rozporządzeniu są koniecznym dodatkiem do uchwalonej Ustawy o kontroli jakości paliw stałych, stanowią one wytyczne dla Inspekcji Handlowej. Jednak jeśli zmiany, który proponuje ME zaczną obowiązywać, jakość powietrza w Polsce nadal będzie w fatalnym stanie. Oficjalne stanowisko Polskiego Alarmu Smogowego dostępnej jest tutaj.

Źródła: polskialarmsmogowy.pl

Redakcja GLOBEnergia