Podczas poniedziałkowej sesji radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli uchwały antysmogowe, które zakładają wprowadzenie zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych.

Nowe zapisy wchodzą w życie od 1 maja 2018 roku i obejmą m.in. bardzo drobny miał, węgiel brunatny czy flotokoncentrat.

Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy        (np. kominków i pieców). Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
a. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
b. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Znalezione obrazy dla zapytania smog w poznaniu

W praktyce oznacza to, że tylko właściciele najbardziej efektywnych kotłów nie będą zmuszeni do ich wymiany.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wbrew pozorom, to świetna wiadomość dla mieszkańców. Nowoczesne kotły o wysokiej efektywności są w stanie dostarczyć więcej ciepła z tej samej ilości paliwa. Oznacza to, że w dłuższym okresie czasu są bardziej opłacalne w eksploatacji niż ich tradycyjne odpowiedniki. Dodatkowo powodują one niższe emisje tlenków siarki, azotu czy węgla oraz wydzielanie pyłów. To z kolei bezpośrednio przekłada się na mniejszy smog.

Optymalne wykorzystanie paliw kopalnych jest w aglomeracjach miejskich koniecznością. Świetnie widać to na przykładzie Krakowa, gdzie każdej zimy smog okazuje się znacznym problemem społecznym. Tutaj już od dłuższego czasu funkcjonuje Program Ograniczania Niskiej Emisji. W jego myśl każdy mieszkaniec może skorzystać z dofinansowania na wymianę kotła zasilanego węglem na wersję gazową, olejową lub elektryczną. Te systemy grzewcze, choć droższe w eksploatacji, nie przyczyniają się do emisji pyłów, odpowiedzialnych za smog.

Unowocześnienie systemów grzewczych jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż późniejsze wydatki na leczenie. W ciągu doby każdy człowiek wdycha ponad dziesięć tysięcy litrów powietrza – warto zadbać o jego znośną jakość.

źródło : www.umww.pl

źródło zdjęcia : Głos Wielkopolski

 

Redakcja GLOBEnergia