Nowe Prawo wodne i zmiany dla przemysłu energetycznego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Nowe Prawo wodne wprowadzi rewolucyjne zmiany dla polskiej energetyki i rolnictwa. Z relacji wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego wynika, że wraz z nowymi przepisami zostanie wprowadzona obowiązkowa opłata dla przemysłu energetycznego za korzystanie z rzek. 

Wraz z nowym Prawem wodnym, do polskich przepisów zostanie wprowadzona pełna wersja Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz uporządkowane zostaną przepisy dotyczące gospodarowania wodami i zarządzania infrastrukturą hydrotechniczną. Ponadto zgodnie z art. 9 Dyrektywy, przemysł energetyczny za korzystanie z wód będzie musiał ponosić opłaty. Wysokość opłaty nie została jeszcze ustalona, wcześniej będzie ona omówiona z branżą energetyczną, choć propozycji jej naliczania jest już kilka. Według wiceministra Gawłowskiego mogłaby ona wynosić ułamek grosza od metra sześciennego pobieranej wody, choć bardziej sprawiedliwą byłaby opłata zależna od mocy wytwórczych. Wybór drugiej z propozycji miałby szczególne znaczenia dla elektrowni wodnych, których efektywność uzależniona jest od przepływów wody. 
Założenia uwzględnione w ustawie zostały już umówione podczas konsultacji społecznych z obywatelami. Teraz nad przepisami będzie obradować Rada Ministrów. Gotowy projekt trafi do sejmu pod koniec tego roku, lub na początku przyszłego, wówczas nowe prawo zacznie obowiązywać od początku 2015 roku. Fundusze pozyskane z poboru opłat zasilą budżety zarządów dorzecza Wisły i Odry, które powstaną po wejściu ustawy w życie. Ponadto część środków trafi do Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obie instytucję będą odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury hydrotechnicznej na około 50 rzekach głównych i lokalnych.

Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii