Nowe propozycje mają trzy główne cele: efektywność energetyczna przede wszystkim, osiągnięcie pozycji światowego lidera w zakresie energii odnawialnej i zapewnienie sprawiedliwych warunków dla wszystkich konsumentów.

Konsumenci w całej Unii Europejskiej mają mieć w przyszłości większy wybór w zakresie dostaw energii, dostępu do wiarygodnych narzędzi porównawczych cen energii oraz możliwość produkcji i sprzedaży własnej energii elektrycznej. Większa przejrzystość i lepsze regulacje dają więcej możliwości dla społeczeństwa obywatelskiego do większego zaangażowania się w system energetyczny i reakcje na zmieniające się ceny. Pakiet zawiera również szereg środków mających na celu ochronę najbardziej wrażliwych konsumentów.

Wiceprezes ds. Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič, powiedział: „Dzisiejszy pakiet przyspieszy transformację w kierunku czystych energii poprzez modernizację naszej gospodarki. Przewodnicząc w ostatnich latach działaniom na rzecz klimatu, Europa daje przykład tworząc warunki do trwałego zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Dzisiejsze propozycje dotykają wszystkich sektorów związanych z branżą „czystej energii”: badań i innowacji, budownictwa, przemysłu, transportu, świata cyfrowego, finansów, aby wymienić tylko kilka. Środki te pozwolą wszystkim europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom jak najlepiej skorzystać z odbywającej się transformacji”.

Komisarz ds. działań na rzecz klimatu i energii, Miguel Arias Cañete, mówi, że propozycje Komisji stanowią silny impuls dla rynku nowych technologii, stwarzają odpowiednie warunki dla inwestorów, wzmacniają pozycję konsumentów, wpływają na lepsze funkcjonowanie rynków energetycznych i pomagają zrealizować cele klimatyczne.

Jestem szczególnie dumny z wiążącego 30%. celu w zakresie efektywności energetycznej, ponieważ wpłynie on na zmniejszenie naszej zależności od importu energii, pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy i ograniczyć emisje – dodaje.

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to propozycje legislacyjne obejmujące zagadnienia efektywności energetycznej, energii odnawialnej, projekt rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zasad ładu energetycznego dla Unii. Nowy pakiet ma dowieść, że sektor czystych technologii energetycznych to sektor przyszłościowy, z dobrymi rokowaniami wzrostu. W 2015 roku przyciągnął inwestycje o łącznej wartości ponad 300 mld €. Mobilizując do 177 mld € inwestycji publicznych i prywatnych rocznie od 2021 roku, pakiet ten może generować aż do 1% wzrostu PKB w ciągu następnej dekady i stworzyć 900.000 nowych miejsc pracy.

Pakiet obejmuje również działania mające na celu przyspieszenie innowacji i badań w dziedzinie niskoemisyjnych źródeł energii oraz renowacji europejskich budynków. Zapewnia środki zachęcające do inwestycji publicznych i prywatnych, promowania konkurencyjności przemysłu UE i złagodzenia społecznego wpływu transformacji.

Opracowano na podstawie: Komisja Europejska

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia