W ostatnim tygodniu hiszpański gabinet dał zielone światło dekretowi królewskiemu, którego celem jest usunięcie przeszkód w stosowaniu OZE na dużą skalę. Posunięcie to stawia strategię wdrażania energii odnawialnej w centrum, po okresie pandemii COVID-19. Umożliwi całkowite obniżenie emisyjności systemu energetycznego do 2050 r. Poprzez „masowe” wdrożenie czystej energii.

Jakie czynności zostaną podjęte?

Nowe przepisy zostały podzielone na cztery kluczowe bloki:
regulacje związane z dostępem do sieci i kwestiami przyłączeń do sieci (w tym nowy mechanizm aukcyjny zapewniający OZE przewidywalną i stabilną drogę na rynek)
nowe modele biznesowe (obejmujące takie obszary jak magazyny energii i projekty hybrydowe)
promowanie efektywności energetycznej
szereg środków mających na celu pobudzenie aktywności gospodarczej i zatrudnienia po kryzysie COVID-19.

Pierwszy z tych obszarów ma na celu ograniczenie spekulacji na hiszpańskim rynku energii odnawialnej, które podnoszą “prawdziwe” ceny projektów opartych na energii słonecznej i wiatrowej.

Jak czytamy w pv-magazine, według hiszpańskiego Ministerstwa Energii, duża liczba projektów w systemie (nawet 60%) uważana jest za spekulacyjną – brakuje im dopracowania lub niezbędnego pozwolenia na przyłączenie do sieci.
Taka sytuacja dodatkowo utrudnia i zwiększa koszty ambitnych, wypłacalnych projektów. W tym celu wprowadzono szereg etapów czasowych. Pozwolenia projektów, które nie osiągną wspomnianych etapów w wyznaczonym czasie, zostaną unieważnione.

Nowy system aukcyjny ma za zadanie zapewnienie deweloperom większej przewidywalności i stabilności dochodów, a także pozyskiwania najtańszej energii dla konsumentów.

Obecne ramy obowiązujące w Hiszpanii zostały opracowane w 2013 r. Koszt wytworzenia 1 kWh energii odnawialnej był wtedy droższy niż cena, za jaką sprzedawano ją na rynku. Obecnie mamy sytuację odwrotną. Aktualizacja modelu znacznie się opóźniła, co podkreślił rząd. Nowy system ma zapewnić większą klarowność i przewidywalność poprzez ustalenie ceny energii.

Możliwości hybrydyzacji

Dekret królewski wprowadza również nowe możliwości hybrydyzacji różnych technologii z branży OZE. Połączenie różnych źródeł wytwarzania “zielonej energii” i jej magazynowania w pojedyncze projekty, zostało uznane za kluczowy element przyszłego systemu energetycznego. Warto wspomnieć, że hiszpańskie prawo do tej pory zakazywało takiego procederu. Umożliwi to połączenie technologii i zoptymalizowanie wykorzystania istniejących sieci elektrycznych, a także minimalizując wpływ na środowisko wynikający z rozwoju.

Branża PV zadowolona!

Hiszpańska Unia Fotowoltaiczna (UNEF) podkreśliła, że ​​środki zawarte w dekrecie królewskim pobudzą inwestycje w PV, dając im dodatkowo większą pewność regulacyjną.

UNEF zaznaczył, że niezbędne do poprawnego działania nowego modelu aukcji, jest stabilność i przewidywalność. W innym przypadku, przyciągnięcie kosztownych inwestycji byłoby utrudnione.

Jak twierdzi Arancha Martínez, prezes UNEF, dzięki nowym regulacjom prawnym, sektor fotowoltaiczny będzie w stanie wrócić na odpowiednie tory i przyniesie nową jakość dla systemu energetycznego po pandemii COVID-19.

Opracowano na podstawie pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia