Nowe rozporządzenie taryfowe doprecyzowuje rozliczenia dla magazynów energii

W Dzienniku Ustaw pojawiło się zmienione rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Pojawiły się w nim przepisy doprecyzowujące rozliczenia dla magazynów energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Rozporządzenie tzw. taryfowe zmienia zapisy tego samego dokumentu z 2019 roku, wprowadzone przez ówczesne Ministerstwo Energii. Dokument ustala sposób kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej oraz sposób rozliczeń w obrocie energią w Polsce. W kalkulacjach prezes URE, obecnie Rafał Gawin, bierze pod uwagę m.in. politykę energetyczną państwa, zapewnienie pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, w tym kosztów ich rozwoju, realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i opłat, poprawę efektywności dostarczania i wykorzystywania energii elektrycznej, równoprawne traktowanie odbiorców, eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz przejrzystość cen i stawek opłat. 

Taryfy dystrybucyjne będą uwzględniać koszty instalowania liczników zdalnego odczytu

Rozporządzenie przewiduje, że od tego roku koszty instalacji inteligentnych liczników uwzględniane będą w kalkulacji stawek opłat dystrybucyjnych. Ma to związek z planowaną powszechną instalacją liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu, co sprzyjać będzie aktywizacji odbiorców energii elektrycznej, szczególnie o mocy mniejszej lub równej 16 kW, co – jak wyjaśniają autorzy dokument - korzystnie wpłynie na zarządzanie popytem na rynku energii i obniży szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Zmiany dla magazynów energii

Wprowadzono też zmiany w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeń za energię elektryczną pobieraną z sieci i wprowadzaną do sieci przez magazyn energii elektrycznej. W rozporządzeniu dostosowano przepisy dotyczące sposobu ustalania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, uwzględniając w nich prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej. Określono też sposób ustalania opłat za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie energii elektrycznej pobieranej w celu jej magazynowania, ze zróżnicowaniem wynikającym z tego czy jest to elektrownia szczytowo-pompowa z dopływem naturalnym czy też „klasyczny” magazyn energii elektrycznej.

Źródło: Sejm, Dziennik Ustaw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia