Nowe standardy techniczne w pompach ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pompa ciepła z wbudowanymi elektronicznymi pompami obiegowymi

Dokonując oceny współczesnej pompy ciepła, potencjalny jej użytkownik, na tym etapie jeszcze inwestor, koncentruje się przede wszystkim na cenie i wzornictwie zapominając lub nie zwracając uwagi na rozwiązania techniczne, które w istotny sposób mogą podnieść, jakość korzystania z systemu pompy ciepła.

 

Nowe konstrukcje pomp ciepła w zależności od typu i mocy wyposażone są standardowo w wiele elementów, takich jak elektroniczne pompy obiegowe dolnego i górnego źródła klasy energetycznej A. Są one ważnym elementem systemu, gdyż wpływają na współczynnik SPF pompy ciepła. Stosowanie pomp elektronicznych o wysokiej klasie energetycznej A zwiększa współczynnik SPF, zmniejszając zarazem koszty eksploatacyjne. Kolejne elementy, które ułatwiają montaż oraz poprawiają standard instalacji z pompą ciepłą, to naczynie przeponowe dolnego i górnego źródła oraz przyłącza elastyczne.

 

zobacz także:

Pompy ciepła systematyka

Na uwagę zasługują również rozwiązania zastosowane bezpośrednio w obiegu termodynamicznym pomp ciepła. Korzystanie z wysokich standardów konstrukcyjnych i zastosowanie w obiegu termodynamicznym pompy ciepła czujników temperatury i ciśnienia czynnika roboczego po stronie odparowania, jak i skraplania daje wymierne korzyści eksploatacyjne w postaci profesjonalnej diagnozy i obsługi urządzenia bez ingerencji w obieg termodynamiczny. Dzięki takim rozwiązaniom oraz odpowiedniemu oprogramowaniu, profesjonalna obsługa i diagnostyka serwisowa możliwa jest bez ingerencji w układ termodynamiczny pompy ciepła (brak ubytków czynnika roboczego przy odłączaniu manometrów pomiarowych).

 

Wszystkie niezbędne informacje o stanach pracy urządzenia przekazywane są bezpośrednio on-line na wyświetlacz regulatora lub sczytywane i zapisywane przez oprogramowanie....

 

Artur Karczmarczyk
Stiebel Eltron

Czytaj całość

Globenergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image43