Transport publiczny to jeden z istotniejszych elementów kształtowania polityk miejskich. Sprawna komunikacja, oparta na najnowszych rozwiązaniach technologicznych to nie tylko komfort pasażera i użytkownika przestrzeni miejskiej, ale także poprawa jakości życia w naszych miastach. Idea smart city, zrównoważonego i inteligentnego miasta opiera się m.in. na nowoczesnym transporcie zbiorowym, którego nieodzownym elementem jest transport bezemisyjny, dzięki któremu możliwa jest chociażby poprawa jakości powietrza w miastach.
Rozwiązania tego typu zaprezentowane zostaną podczas konferencji, jaka 16 kwietnia odbędzie się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu, na które można rejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: