Pozytywną informacją, która dociera do nas i którą się podkreśla, jest fakt, że poza istotnym wolumenem i wartością nawet duże grupy zakupowe coraz śmielej zaczynają stosować pozacenowe kryteria wyboru i oceny oferty. Według Taurona, który zdobywa wiele zamówień publicznych, taka zmiana staje się stałym elementem zamówień publicznych związanych z dostawą energii elektrycznej. Obfite plony Taurona to nie tylko zwycięstwo w największych postępowaniach publicznych na dostawę energii, np. dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych, ale również w postępowaniach ogłoszonych przez grupy z Lubina, Olsztyna i Szczecina.

Liczy się nie tylko cena

W postępowaniu ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Lubina wyznaczono dwa kryteria: cena oraz energia z OZE. Startujący w przetargu wykonawcy musieli więc zaoferować nie tylko korzystną cenę energii, ale również zagwarantować jak najwyższy procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł w całkowitej ilości energii oferowanej zamawiającemu.

Wprawdzie już wcześniej zamawiający mogli stosować w postępowaniach przetargowych również inne niż cena kryteria wyboru oferty, ale rzadko korzystali z tego prawa. Teraz gminy coraz częściej przekonują się, że nowe rozwiązania oferowane przez firmy energetyczne – np. zapewnienie dostaw energii wytworzonej w odnawialnych źródłach – jest dla nich korzystne. Dlaczego? Coraz więcej gmin realizuje proekologiczne programy, np. polegające na ograniczeniu niskiej emisji spalin. W tej sytuacji zamawianie w przetargach energii wytworzonej w odnawialnych źródłach uwiarygadnia proekologiczną politykę gminy. Dowodzi, że gmina nie tylko namawia mieszkańców, by wymienili swoje stare piece na ogrzewanie, które jest przyjazne dla środowiska, ale również sama stawia na ekologię wszędzie tam, gdzie może o tym decydować, np. przy zamawianiu energii elektrycznej – mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Pozostaje mieć nadzieję, że to nie tylko chwilowa moda, a faktycznie nowy trend w przetargach publicznych na dostawę energii elektrycznej. Problem zamówień publicznych dotyczy nie tylko przetargów na dostawę energii elektrycznej, ale na szeroką skalę również przetargów np. na wykonanie instalacji OZE, w których często dominują zapisy o jak najniższych cenach, w których jakość schodzi na drugi plan, a ceny ofert są zaniżane i czasami wręcz nierealne.

Wygrana w przetargu ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Lubina oznacza dla Taurona sprzedaż ok. 274 GWh energii elektrycznej o wartości ponad 68 mln zł. Grupa zakupowa ze Szczecina kupi w przyszłym roku 153 GWh za ponad 33 mln zł, a Gmina Olsztyn ok. 107 GWh energii o wartości blisko 28 mln.

Sumaryczny wolumen energii elektrycznej pozyskanej w tych trzech ostatnich przetargach wynosi ok. 534 GWh. Dla TAURONA oznacza to zarówno utrzymanie dużej części portfela sprzedażowego z ubiegłych lat – przetarg dla Lubina wygrywamy po raz piąty – ale również pozyskanie nowego klienta – grupy zakupowej ze Szczecina – informuje Rafał Soja, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Tauron Ekoenergia, która produkuje energię z OZE i wspiera rozwój Grupy Tauron, eksploatuje 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 142,851 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW.

Opracowano na podstawie:  materiały prasowe Grupy Tauron, GLOBEnergia

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia